Ajaleht Koduvald
 

Eelmine leht Nr.6 (26) detsember 1998 Järgmine leht

Selles lehes:

See aastapuu on viljad kandnud
ja seemneid täis nüüd terve ilm.
Kas soojust, valgust, edu andnud,
kas näinud õnne minu silm?
Näe, titerõõmu sinu perre
tõi lahkuv aasta alguses.
Ning üleaedsel naasis tarre
üks sõber- uues valguses.
Ja keegi üle hulga aja
sai pererõõme maitsta taas.
Ja mõnel valmis lõpuks maja,
on muruvaipki juba maas.
Üht lahkund sõpra meenutama
jääb meiega ka aastapuu.
Meid lohutab, mis teinud tema,
mis rääkinud on tema suu.
Meil silmad sära juurde said,
kui nägime, et kerkib kool.
Oh, olgu kõikidel see mure vaid,
et kestaks armastus ja hool.
See aastapuu on kandnud vilja,
võib seemneist tõusta tegu uus.
Ei ole heateoks iial hilja,
sea valmis soojad sõnad suus.
9.12.1998 Tiina Tiideberg
Õnne tänaval võib näha kambjalast
Pangodi neiu Maarja Jakobson osaleb ETV menuseriaalis "Õnne 13"

Kindlasti on teleseriaal "Õnne 13" kambjalaste seas populaarne, kuid arvata võib, et edaspidi jälgitakse siinkandis seda jätkufilmi veelgi suurema innuga. Kambjalasi veab nagu magnetiga pildikasti ette teadmine, et menuseriaalis osaleb nüüd ka Pangodist Tallinnasse teatrikooli õppima läinud Maarja Jakobson.

Maarja Jakobson ilmus Õnne tänava rahva sekka 5. detsembri seerias. Ta seisis nimetu neiuna- ostjana poekassa sabas Alma pojapoja Jaanuse selja taga. Jaanus lõi kogemata tema ostukorvi ümber ja apelsinid veeresid põrandale laiali. Neid kokku noppides ristusid noorte pilgud... ja nüüd sõltub vaid filmi stsenaristi Teet Kallase tahtest, kuidas lugu edasi areneb.

Õnne tänava Jaanusel on olnud juba mitu tüdruksõpra. "Koduvallale" antud telefoniintervjuus ei salanud Teet Kallas, et ka poeäpardusest algab uus suhe. Senine tüdruk pidi Jaanuse elust lahkuma, sest teda kehastanud näitleja ootab eraelus last. "Suure kõhuga ei saa mängida ja eks vaheldust oli ka vaja," selgitas teleseriaali sisu kavandaja.

Teet Kallas lubas, et Maarja Jakobsonil on kindlasti filmitööd kevadeni. "Rolli tuleb," mainis ta, kuid ei tahtnud täpsustada. Noor näitleja Maarja Jakobson on jätnud Teet Kallasele sümpaatse mulje.

Unipiha kooli juhataja Eha Jakobson oli mõne aasta eest tõsiselt üllatunud, kui tütar Maarja läks õppima teatrikooli. "Ta valdab suurepäraselt keeli ja oleks võinud filoloogiks õppida," põhjendab ema oma üllatust. Siiski valmistab talle rõõmu, et tütar ka näitekunstivallas kiiresti areneb: "Esimesel kursusel sai Mari tantsimises kolme, nüüd tantsib ta juba laval."

"Õnne 13" on eetris igal laupäeval kell 20.30 Eesti Televisiooni kanalil. Maarja Jakobson on juba osalenud ka mitmes telelavastuses. Eha Jakobsoni andmetel kavatseb Maarja pärast lõpetamist tööle tulla "Vanemuisesse".

Toivo ÄrtisVolikogu jättis maamaksu endiseks
Kambja järve tahetakse süvendada, kavandatakse ka korralikku supluskohta

Vallavolikogu viimased istungid olid 30. oktoobril ja 27. novembril. Et ajalehe toimetajal ei olnud võimalik jälgida ajaliselt kokkulangevate ettevõtmiste tõttu rahvaasemike arupidamisi, on seekordne ülevaade tavapärasest napisõnalisem. Vallavolinike selle aasta viimane kokkusaamine on jõulueelsel reedel, jututeemadest teeme kokkuvõtte juba uuel aastal.

Volikogus 30. oktoobril 1998:

Täiendati Kambja aleviku liiklusskeemi
Kambja aleviku liiklusskeemi kinnitas volikogu eelmine koosseis 12. jaanuaril 1995, kuid Männi tänava elanike palvel pidi praegune volikogu skeemi täiendama. Männi tänavale lubati üles seada kaks parkimisala märki (386/ 396), mille juurde on lisatud lisatahvel 871. Majandusnõunik Enno Soodla selgituse järgi on probleem selles, et viiekordsete majade taga pargitakse suuri veoautosid, mida talvel varahommikul pikka aega käivitatakse. See häirib elanike öörahu. Edaspidi võivad autod seal parkida, kuid mootor ei tohi pikemat aega töötada, tuleb kiiresti ära sõita.

Kui auto on nii vilets, et vajab käivitamiseks pikemat aega, tuleb talle elamurajoonist kaugemal asuv seisuplats leida. Enno Soodla arvates võiksid autojuhid sobiva parkimiskoha leidmiseks kaupa teha firmadega, mis asuvad endise sovhoosi töökoja territooriumil. Seal on ka valvur, nii et autodel hoitakse silm peal.

Kambja järv muudab ilmet
Volikogu kinnitas Kambja järve süvendamise ja ümbruse korrastamise kava, mille on koostanud projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS. Vallavanem Ivar Tedrema sõnutsi, käis kihelkonnapäevade ajal Kambjas keskkonnaminister Villu Reiljan, kellele järve korrastamise kava meeldis. Oktoobrikuu andmeil oli selleks riigieelarve investeeringute real vajalik raha eraldatud, kuid lehetoimetajal ei ole teada, kas Kambja järvele kavandatud summa jäi järgi ka pärast seda, kui eelarve mahtu vähendati.

Ivar Tedrema meenutas volinikele, et Kambja järve süvendamisest oli juttu ka dokumendis, mille Tartu rajooni RSN Täitevkomitee koostas 1985. aastal, kui pidas Kambjas väljasõiduistungit. Kõik teised tookordsed ettepanekud on täidetud või täitmisel, ainult järv on senini unaruses olnud.

Kui kõik kulgeb plaanide kohaselt, tehakse järve äärde ujumisrand. Järve kaldad puhastatakse, nii et saab ringiratast kõndida. Koolidirektor Enn Liba sai vallajuhtidelt kinnitust, et tulevikus saavad õpilased turvaliselt uuest koolimajast spordihoonesse minna.

Kõige keerukam ning töömahukam on järve tühjaks laskmine (tuleb saavutada kokkulepe maaomanikega) ja soostunud tagasopi süvendamine. Mulla- ja veeproovid võeti juba sügisel. Nende tulemuste põhjal püütakse leida kaevandatavale mudale otstarvet.

Maamaks ei tõuse
Volikogu otsustas, et 1999. aastal maamaksu määrad ei tõuse. Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks on endiselt 1% maa maksustamishinnast aastas. Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õue- aiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksu määraks jäi endiselt 1,3% maa maksustamishinnast aastas. Vanadus- ja invaliidsuspensioni saajatele kehtestati maamaksuvabastuse summaks ühe maakasutaja kohta 100 krooni.

Vald sai lisaeelarve
Rahvaasemikud võtsid lisaeelarvega ametlikult arvele need summad, mis vallale on eraldatud pärast eelarve kinnitamist. Kiriku taastamiseks saadi maakonna riiklike investeeringute programmist üle poole miljoni krooni. Maakonna Omavalitsuste Liit andis teeviitade tegemiseks 50 000 krooni. Lasteaia remontki läks kavandatust kallimaks, seda toetas 130 000 krooniga nn ääremaade programm. Kokku tehti eelarves tulude ja kulude osas muudatusi ligi miljoni krooni ulatuses (991 140 kr).

Koolitoit kallines
Volikogu nõustus Kambja kooli ettepanekuga, et alates novembrist maksab toiduports 6 krooni. Direktor Enn Liba ütles, et see on üksnes toiduainete maksumus, sest majandus- ja palgakulud maksab kinni vallavalitsus. Paraku toiduainete hinnad kerkivad- et teha edaspidigi maitsvat toitu, tuleb söögi hinda tõsta. Direktori sõnutsi on tema poolt küsitletud õpilased toiduga rahul. Sel õppeaastal on koolilõuna sööjate arv kasvanud ka neil kuudel, kui pered ise peavad toidu eest tasuma (siis ei söönud kahesajast õpilasest 20).

Volinikud tundsid huvi, kas edaspidi saaks toitlustamist alustada juba teisel koolipäeval, mitte nädala pärast. Direktor arvas, et see on võimalik. Ühises arutelus leiti, et kuna toitlustamine käib ettemaksu alusel, võib tekkida probleeme raha kogumisega ja toitlustatavate arvu selgitamisega.

Valla teenetemärki väärtustab preemia
Valla teenetemärgi idee algataja Heiki Kortspärn teki ettepaneku, et tunnustusmärgi määramise otsusega kaasneks valla eelarvest rahaline toetus teenetemärgi määramise hetkel kehtiva kaheteistkümne miinimumkuupalga suuruses summas. "Alates 1. jaanuarist on miinimumpalk 1250 krooni, preemiasumma oleks seega 15 000 krooni. Teenetemärgi omanik saab kätte "puhta raha", millest maksud on juba maha arvatud," selgitas Heiki Kortspärn vallalehele.

Volikogu liikmed olid kaasvoliniku ettepanekuga päri. "See 20 000 ei lööks maha," kommenteeris volikogu istungil vallavanem, kes tavaliselt on rahaasjades kaalutlev.

Õie Köösel andis aru
Eelmises lehes kirjutasime, et volikogus tõstatati Kuuste kooli õpilaste toitlustamise probleemid: mida teha laste poolt söömata jäänud toiduga?, kes ja millistel alustel koostab nimekirja õpilastest, kellele määrata valla toiduabi? Volikogu esindaja kooli hoolekogus on Õie Köösel, kes pidi nende murede lahendamisega tegelema.

Õie Köösel andmeil on kokku lepitud, et tasuta sööki soovivad pered esitavad ise avalduse. Lõunasöögi ajal järgi jääv supp antakse pikapäevarühma lastele, praadi tavaliselt järgi ei jäävat. Toidud olevat Kuuste koolis Õie Kööseli hinnangul maitsvad. Toidu eest maksavad kõik õpetajad ja ületee asuva kaupluse müüja. Direktor Rein Härmoja tõi esile, et Kuuste koolis oli juba enne tema direktoriks saamist komme, et paar majandustöödega seotud inimest ei maksnud söögi eest. See tava on nüüd lõpetatud. Volinikud arvasid, et ka kokk ja köögitööline peaksid toidu eest tasuma.

Õie Köösel tunnistas, et kaasvolinik Jüri Erkmaa toimis õigesti, kui Kuuste kooli toitlustusprobleemide kohta avalduse tegi, kuid süüdistus oli siiski liiga räige. Hoolekogu komisjon ei tuvastanud, et laste toitu varastataks ja sigade ette kantaks. Mõistagi jääb toitu mõnikord üle ja see läks tõesti nö. solki. Ene Kiudmaa leidis, et Erkmaa ei olnud räige- solki läinud söök läks ju kõrvale.

Jüri Erkmaa ütles probleemi tõstatamise koosolekul, et osa lapsi on söömata, kuid toit viiakse sigadele. Rein Härmoja täpsustas, et konkreetselt oli tegemist ühe Haaslava vallas elava 18- aastase poisiga, keda ei lastud enam sööma, sest tal oli maksmata paari kuu toiduraha (jättiski maksmata, kui koolist lahkus). Volikogu esimees Priit Päkk leidis, et lapsed peaksid ka siis süüa saama, kui kodu ei jõua tasuda. Ametimehed peaksid sellise olukorra puhul toimima kiiresti ja diskreetselt- nii, et laps ei saaks probleemist arugi.

Jüri Erkmaa heitis Kuuste koolile ette, et ei ole saanud väärilist tasu kooli kartulipõllu harimise eest- ainult 500 krooni naftaraha.

Direktor Rein Härmoja mainis, et Erkmaale makstakse iga kuu palka, mis ongi selle eest.

30. oktoobri istungil määras volikogu ühele valla vanurile palgalise hooldaja.

Volikogus 27. novembril 1998:

Volinik Kortspärn sai ameti
Volikogu korrakaitse- ja heakorrakomisjoni esimeheks valiti Heiki Kortspärn. Komisjoni liikmeks kinnitati Viktor Nopponen, komisjonist lahkus Toomas Härmson.

Vald sai teenetemärgi
Vallavolinikud kinnitasid Kambja valla teenetemärgi kirjelduse ja statuudi, mille vallaleht ka täielikult avaldab. Kui sobiv kandidaat leitakse, antakse esimene teenetemärk kätte 24. veebruaril 1999.

Kambja toetab Jaan Õunapuud
Maavanem Jaan Õunapuu esimene ametiaeg lõppes detsembri algul. Peaminister esitas ta uuesti maavanema kandidaadiks. Kambja vallavolikogu toetas seda ettepanekut, sest Ivar Tedrema sõnutsi on maavanem Õunapuu kõiki Kambja valla taotlusi toetanud. "Ajal, kui riigis on olukord poliitilises mõttes ebastabiilne, võiks maakonnaski mingi stabiilsus säilida," arvas Tedrema.

Rohkem raha toetustele
Volikogu astus esimese sammu järgmise aasta eelarve menetlemise- otsustati mitmete toetuste suurendamine. Volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul on matusetoetus 800 krooni. Ametlikult vormistatud hooldaja saab 400 krooni ja voodihaige hooldaja 500 krooni kuus. Sünnipäevatoetuse suuruseks on 200 krooni (60- 80- aastastele vallaelanikele juubelite puhul, sealt edasi igal sünnipäeval). 1. jaanuarist hakkab vald esmakordselt maksma sünnitoetust- 1000 krooni igale vastsündinud vallakodanikule. Seni anti vastsündinu vanemaile valla poolt beebipakk (300 krooni). Et selleks aastaks tellitud beebipakke on prognoositust madalama sündivuse tõttu veel alles, võib neid ka edaspidi saada, kuid sel juhul väheneb sünnitoetus 300 krooni.

Vallavanem Tedrema ütles volinikele, et sotsiaalkulud tõusevad järgmise aasta eelarves esialgsete plaanide järgi kõige rohkem- 30 %. Üldiselt on eelarvekasv 10%. Vallavalitsus on eelarvekavandi kokku kirjutanud ja volikogule üle andnud. Et riigieelarve on veel vastu võtmata, ei saa ka vallaeelarvet sel aastal lõplikult valmis teha.

Elva TÜ maaprobleem
Vallavalitsusel ja Elva Tarbijate Ühistul on eriarvamus Kambja poe juurde kuuluva maa erastamisel. Ühistu tahaks kogu maa-ala , mis 1955. aastal poele anti. Vallavalitsus leiab, niipalju teenindusmaad ei ole poel enam vaja, sest osa hooneid on lammutatud. Ka kardab vallavalitsus, et ühistu võib millalgi poe koos maaga ära müüa (nagu Pangodis). Poe juurest on hea juurdepääs pumbajaamale, kuid kui uus omanik läbikäigu kinni paneks, tekiks raskusi. Ühistu juhid on öelnud, et kui maa kuuluks neile, ei lubaks nad poe juurde kauplema konkurente (kala- ja riidemüüjad).

Volikogu esimees Priit Päkk luges ette Elva Tarbijate Ühistu vallavalitsusele suunatud protestikirja. Volinikud olid vallavalitsusega ühte meelt ja leidsid, et väiksema teenindusmaa määramisega ei ole Kambja kaupluse huvisid kahjustatud.

Valla korra eeskirja eelnõu valmis
Volikogu esimees informeeris, et valminud on uus Kambja valla korra eeskiri. Volinikele jagati eelnõu tekst, et nad saaksid sellega kodus tutvuda ja edaspidise arutelu käigus asjalikult kaasa rääkida.

Volikogu tööst tegi ülevaate
Toivo Ärtis


Kambja valla teenetemärgi statuut

I ÜLDSÄTTED
1. Kambja valla teenetemärk, edaspidi vastavas käändes "teenetemärk", on asutatud Kambja nime esmamainimise (1330.aastal) auks.
2. Teenetemärk antakse austusavaldusena Kambja vallale silmapaistvaid teeneid osutanud isikule.
3. Teenetemärki võib anda nii Eesti kodanikule kui välismaalasele.

II TEENETEMÄRGI KIRJELDUS
4. Teenetemärk on ringikujuline hõbedast (proov 830) tammelehtedest pärg läbimõõduga 33 mm, mille keskel on Kambja valla vapp. Pärja alakaare keskel on tammetõru.
5. Pärja ülakaarel on sõnad KAMBJA VALD ja alakaarel ladinakeelsed sõnad OMNES, QUANTUM POTES, IUVA (aita kõiki niipalju, kui suudad).
6. Valla vapi emaileeritud rohelisel taustal on hõbedane kukk ja kirikutorn ning kuldsed lüürad ja torni muna.
7. Teenetemärgi kinnitus on haaknõelaga märgi tagaküljel. Märgi tagaküljel on ka teenetemärgi järjekorranumber.

III TEENETEMÄRGI TAOTLEMINE, ANDMISE OTSUSTAMINE JA KÄTTEANDMINE
8. Teenetemärgi annab Kambja Vallavolikogu Kambja vallale osutatud eriliste teenete eest.
9. Teenetemärgi andmine toimub üks kord aastas - 24. veebruariks, Iseseisvuspäevaks.
10. Reeglina antakse igal kalendriaastal välja üks teenetemärk. Erandkorras on kõigi volikogu liikmete nõusolekul võimalik korraga välja anda ka rohkem teenetemärke.
11. Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada Kambja Vallavolikogu liikmetel, Kambja Vallavalitsusel ja vallavanemal. Kirjalikud taotlused tuleb esitada vallavolikogu esimehele iga aasta 15. detsembriks.
12. Teenetemärgi omistamise taotlused vaatab läbi ja teenetemärgi andmise otsustab Kambja Vallavolikogu hiljemalt kaks nädalat enne teenetemärgi kätteandmist. Sobiva kandidaadi puudumisel võib vallavolikogu jätta teenetemärgi antud aastal välja andmata.
13. Teenetemärgi andmisega kaasneb rahaline toetus autasustatavale teenetemärgi andmise otsustamise hetkel kehtiva kaheteistkümne miinimumpalga suuruses summas.
14. Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord.
15. Teenetemärki ei anta (üldjuhul) postuumselt.
16. Teenetemärgid on nummerdatud.
17. Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse valla pitsatiga ja ntakse üle koos teenetemärgiga.
18. Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või tema poolt volitatud isik.
19. Teenetemärk ja tunnistus antakse autasustatavale tasuta.
20. Kambja vallavalitsus korraldab teenetemärgiga autasustatute nimekirja pidamist, teenetemärkide ja nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist ning teenetemärkide arvestust ja hoidmist.
21. Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

IV TEENETEMÄRGI KANDMINE JA TAGASTAMINE
21. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud.
22. Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste puhul.
23. Teenetemärgiga autasustatud isiku surma korral jääb teenetemärk tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks.


Fakte vallavalitsuse protokolliraamatust
Jõulukuul said pensionärid ja invaliidid toetust ning õppurid tasuta koolilõunat

Pärast eelmise lehenumbri materjalide kogumist on olnud vallavalitsusel 5 istungit: 13. ja 20. oktoobril ning 5., 20. ja 26. novembril. Edastame "Koduvalla" lugejaile valikulise põgusa kokkuvõtte protokolliraamatusse talletatust:

Kodanik V.P. sai loa kasutada Männi 1- 3 korterit kasutatud riiete poena. Ettevõtjal oli olemas majaelanike nõusolek, oma tingimused seadis ka vallaarhitekt.

Rahuldati Kuuste kooli töötaja Eda Lintsi palvekiri: pensionäridele mõeldud ürituse korraldamiseks eraldati 1000 krooni.

Kuuste koolile anti 14 000 krooni lisaraha, et lõpetada tualett- ja keldriruumide remont.

Tuntud põllutöömasinate koguja ja remontija Heino Prost palus ka Kambja vallalt abi eksponaatidele hoiuruumi ehitamiseks. Kultuurirahadest anti Heino Prostile 500 krooni toetust.

Kuuste kooli õpetaja Heli Nemvalts palus toetust poja karateetreeningute eest tasumiseks (180 krooni kuus). Arutelul leiti, et asjaga peaks tegelema volikogu sotsiaalkomisjon, sest sotsiaaltoetusteks mõeldud vahendite hulgas on ka huvikoolide raha. Huvialaringidest osavõtjaile hüvitatakse tavaliselt sõidukulud. Vallavalitsus leidis, et kui sotsiaalkomisjon hakkab taotlust arutama, võiks selle juures olla ka kooli direktori või klassijuhataja soovituskiri.

Kambja hambaarst palus vallavalitsuselt abi arvuti muretsemisel, sest patsientide registreerimine ja raamatupidamine peaks toimuma arvuti abil. Vallavalitsus püüab leida võimaluse, et rentida hambaarstile arvuti.

Vallavalitsus andis 1500 krooni toetust üürivõla vähendamiseks ühele Kambja aleviku elanikule, sest tema palk on väike ja lapsed tööl ei käi. Palgast läheb maha ka külmiku järelmaks. Kompenseeriti ka ühe vallakodaniku reieproteesi maksumus (1780 krooni), anti 500 krooni toetust paljulapselise pere õppurile koolilõpuriiete ostmiseks jne.

Et Kuuste raamatukogu saaks kiiremini vanas töökojahoones avaramad ruumid, otsustas vallavalitsus remonti toetada. Esialgse kokkuleppe kohaselt pidi Kuuste töökojas ruume rentima hakanud firma rendisumma ulatuses remonditöid tegema, kuid sellest ruumide korrastamiseks ei piisa.

Vallavalitsus otsustas kirjaliku järelepärimisega uurida, miks kodanik Kaupo Kattai ei ole hakanud kasutama ehituskrunti Pihlaka tänaval.

Kambjas kolme männi juures aiamaid kasutavad inimesed ei ole rahul, et perekond Toomsalu hävitab omavoliliselt nende viljapuid ja põõsaid. Maa kuuluks küll Toomsaludele, kuid selleks tuleb maa- asjad kõigepealt korda ajada. Et seda ei ole tehtud, võivad potipõldurid oma aiamaid veel edasi harida ja Toomsalude igasugune laastamistegevus on ebaseaduslik. Perekond Toomsalule saadeti meeldetuletus, milles soovitati hakata tegelema maaprobleemidega.

Vallavalitsus arutas maaprobleeme, mis on tekkinud pärast seda, kui as "Tilia" ostis Kuuste Puukooli hooned.

Vaadati läbi ja esitati volikogule uus Kambja valla korra eeskiri.

Oü "Cambi" sai loa tõsta uuest aastast prügiteenuste hindu 2,3 krooni inimese kohta. Uus hind on 15,3 krooni inimese kohta, varem 13 krooni (hinnatõus on ligikaudu 20%, eelmine hind kehtestati 1. jaanuaril 1996).

Kambja Pensionäride Klubi sai jõulupeo korraldamiseks 1000 krooni toetust.

Kambja Lastepäevakodu "Mesimumm" juurde on moodustatud hoolekogu. Vallavalitsus kinnitas hoolekogu põhimääruse ja koosseisu: Vello Tollimägi (esimees), Kersti Vill (sekretär), Marita Suits (valla esindaja), Tiina Rebane, Esta Palu, Maimu Pärn.

Kambja elanik Elvi Teder sai toetust (2525 krooni), et paigaldada vihmaveerennid Männi 11 korterelamule. Vallavalitsuses leiti, et selliseid abivajajaid on rohkemgi.

Vallavalitsus otsustas, et jõulude puhul saavad kõik pensionärid ja invaliidid (kokku 700 inimest) vallalt 150 krooni toetust. Kõigi koolilaste eest maksti detsembris toiduraha ära. Väljaspool valda õppivatele noortele anti toidutoetus rahana või kanti kooli sööklale. Koolilapsi on vallas 430.

Vallavalitsus arutas veelkord Elva Tarbijate Ühistu Kambja kauplusele antava teenindusmaa suurust, sest ühistu ei ole eelmise lahendusega rahul. Ühistu kiri saadeti seisukohavõtuks volikogu liikmeile tutvumiseks. Vallavalitsus leiab, et ühistu kaupluse teenindamiseks piisab väiksemast teenindusmaast. Ülejäänud maa jääks vallale, sest seal kauplevad rändkaupmehed, samuti pääseb sealt kaudu kõige paremini pumbamaja juurde.

Vallavalitsus vaatas läbi järgmise aasta eelarve projekti ja esitas enne 1. detsembrit volikogule arutamiseks. Arutati, kuidas oleks vajalik ja võimalik suurendada vallapoolseid sotsiaaltoetusi.

Vallavalitsuse istungite päevakorras oli veel vaba korteri eraldamine (I grupi invaliidile, kes elas tagastatud majas); vallavanema IV kvartali esinduskulude määramine; maa erastamine ja tagastamine; kinnistute müük jne.

Protokolliraamatut lappas
Toivo Ärtis

Toimetaja vabandab, sest eelmisesse vallavalitsuse tööülevaatesse on eksinud paar viga. Esiteks on trükiveakurat kolmekordistanud toetust, mida vallavalitsus Kuuste naiskoori lauljaile kontsertreisiks andis (pidi olema 5x 500 krooni, mitte 5x 1500 kr). Valesti on kirja saanud ka Vana- Kuuste piirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad: 1-toaline korter 35 krooni, 2- toaline- 49 kr, 3- toaline- 63 kr, 4- toaline- 77 kr, ühepereelamu- 120 kr. Kui arvesti järgi maksta, on kuupmeetri hind 10 kr.


Vastsündinud vallakodanikud

   
  ENRIKO PLUTUS sünd. 18.11.1998, Kambja
  KRISTJAN ANNUK sünd. 22.11.1998, Reolasoo
  ROLAND KÄSI sünd. 15.11.1998, Kambja


Unipiha koolis räägiti valla arengukavast
Vallavanem Ivar Tedrema Unipihal: "Kool oli, on ja jääb siia ka tulevikus."

Haridusselts "Tõrviku" eestvedamisel kogunesid 3. detsembri õhtul Unipiha algkooli ruumidesse Pangodi piirkonna inimesed. Külla oli tulnud Kambja vallavanem Ivar Tedrema ja volikogu liige Helve Tenno.

Oma ligi tunnises sõnavõtus tõdes Ivar Tedrema, et kahjuks on Pangodi järve potentsiaali siiani kasutatud väga tagasihoidlikult. Kambja vallas pole tänase päevani ühtegi puhke- ega matkatalu. Ometi on vallas piisavalt kauneid looduslikke paiku ning matkaradu. Valla detailplaneeringu valmis saades on võimalik alustada tulevikus ehituskruntide müüki inimestele, kes soovivad elada puhtas ja kaunis keskkonnas. Kambja valla perspektiiv seisnebki vallavanema sõnutsi meeldiva kodukeskkonna võimaldamises inimestele, kellel on selleks tahtmist ja võimalusi.

Pooletunnine küsimustele vastamine kohvitassi taga andis Ivar Tedremale selgema ettekujutuse sellest, milliste muredega siinne inimene kokku puutub. Nendeks olid nii telefoniteenuste madal kvaliteet kui ka kättesaadavus, Pangodi endise meierei saatus, Pikksaare tulevik. Kohalike inimeste kartust kooli sulgemise kohta pidas vallavanem asjatuks: "Kool oli, on ja jääb siia ka tulevikus. Paikkonna hääbumine algab just kooli kadumisest, seda aga ei taha ei vallavalitsus ega volikogu."

Õhtu teises pooles tutvustas talunik Toivo Sild Pangodi Kalastajate Seltsi loomisega seonduvat. Tartu Kalastajate Klubil lõpetab lähiajal Pangodi järve rendileping, kuid Tartu klubi pole näidanud viimastel aastatel initsiatiivi järve haldamisel: levinud on röövpüük ja otsakorral järve kalavarud. Kohalikud talumehed eesotsas Jaak Söödiga otsustasid seetõttu luua oma kalastajate seltsi. Juba on järvevette lastud esimesed kalamaimud, kavas on puhastada võsast järve kaldad, hakata kontrollima järvel püüdvaid kalamehi.

Perearst Vivian Alles oli äsja tagasi tulnud Islandilt. Geisrite kodumaalt kaasavõetud pildimaterjal ilmestas tema reisimuljeid. Muusikalist külakosti tõid Sirje ja Juhan Sakur. Neljatunnine koosviibimine lõppes meeldiva valsikeerutamise ja ühislaulmisega.

Lembit JakobsonArnold Rüütli abikaasa imetles Unipiha lapsi

5. detsembril Nõo folkloorirühma 10. sünnipäeval osalenud Eesti tuntud rahvaluuleuurija Ingrid Rüütel oli meeldivalt üllatunud nähes esinemas Unipiha Algkooli pisikesi poisse ja tüdrukuid.

1988. aasta tuulepuhang pani aluse kümnetele rahvalauluansamblitele . "Eestlane hakkas januselt otsima iseennast, oma eelkäijate jälgi ajas, ruumis ja kultuuris. Kui muinsuskaitseliikumine süvenes hilisesse, eesti riikluse jalukku, siis folklooriliikumine sukeldus eestlase traditsioonilisse kultuuri. Ausse tõsteti oma ja ehtne, lähemal vaatlusel sugugi mitte iseenesest mõistetav ja lihtne rahvapärimus. Ja nagu kunagises jüriöös , oli paari-kolme tõrvikuna loitnud folkloorirühma asemel äkitselt massiliselt pärimuskultuurirühmi, kellest igaüks püüdis tabada oma kodukandi juuri. (Nõo folkansambli "Anurine " trükis,1998)

Tänaseks on osa nendest rahvusliku meelsuse äratajatest ja kandjatest vaikselt kustunud. Nõos tegutseb vaatamata raskustele folkrühm innukalt siiski edasi.

Pärast kontserti otsis Ingrid Rüütel üles Eha Jakobsoni ja vestles temaga. Tuntud rahvaluuleuurijale oli tõeliseks üllatuseks see, et õpetaja on suutnud panna rahvalaulu laulma terve oma kooli.

Eha Jakobson: "Teeme seda juba kaheteistkümnendat aastat. Esimene ülesastumine toimus 1987. aastal Eesti Talurahvakooli 300. aastapäeval Pikksaares. Hiljem oleme esinenud nii kodukaitsjatele Toompea lossi ees kui Soome sõpruskooli lastele ja nende vanematele. Peaaegu igal aastal osaleme kas Puhja ja Tartumaa folklooripidudel või üleeestilistel laste murdelaulu päevadel. Lastele on see meeldiv vaheldus igapäevasele õppetööle, samas õpivad nad aga oma kodukoha rahvalaulude ja tantsude kaudu tunnetama oma juuri. Üha enam pealetungiva ameerikaniseerumise eest hoiab meid just meie oma sajanditepikkune rahvalaul ning ürgeestlaslik elu- ja loodusetunnetus. Kahju kui kool selle tunde tekkimisele ja tunnetamisele kaasa ei aita".

Ingrid Rüütel lubas omalt poolt aidata kaasa sellele, et Unipiha kooli kogemus rahvalaulu propageerimisel leiaks üleriigiliselt suuremat tähelepanu.

Unipiha kooli poistele-tüdrukutele jättis kustumatu elamuse Seto leelotajate temperamentne esinemine ning Nõo kandleansambli meloodilised viisid. Omalt poolt viidi külakostiks laste laulu- ja ringmängud "Rannaeit", "Okasroosike", "Kulli- ja hobusemäng", "Nonnid", "Üksinda kõnnin ma". Trallimist ning lustimist jätkuks mitmeks pikaks tunniks. Loomulikult ei unustanud võõrustajad sünnipäevalisi kostitamast maitsvate pirukate ja kringliga.

Kui 4. klassi Ott esmaspäeva hommikul kooli uksest sisse astus, teatas ta kõigile, kes ei tahtnud või ei saanud kaasa tulla, võidukalt: "Meil oli võimas pidu! Jalad valutavad tantsimisest siiamaani!"

Õpetajatele andis Nõo folklooripeost osavõtt tõuke selleks, et korraldada järgmisel aastal Pangodi ääres õhtu "Tosin aastat rahvalaulu viljelemist Unipiha Algkoolis".

Tuleme kokku, kõik need, kes on kunagi laulnud Unipiha koolis rahvalaulu!

Lembit ja Eha Jakobson

Meile saab helistada telefonidel- 411-838(t), 411-830(k)


Unipiha Algkooli kroonika

september- detsembrini
9. septembril vaatasime kogu kooliga sügise tulemist.
14.- 18. septembrini toimus meie koolis leivanädal.
23. septembril oli koolis spordipäev.
30. septembril uudistasid meie koolimaja ja laste õpetamist Laagna Algkooli õpetajad.
2. oktoobril olid meil külas vanad tuttavad Sirje Pärismägi "Maalehe" toimetusest ja Mati Narusk televisioonist. Nad õnnitlesid õpetajaid pidupäeva puhul ja kinkisid koolile "Maalehe" toimetuse poolt "Suure Jõuluraamatu":
8. oktoobri õhtul kell 20.24 vaatlesime tähesadu.
12. oktoobril alustasid 3. ja 4. klass ühisprojekti "Vanavanemad" Solbakkeskolen 4b klassiga Taanist.
22. oktoobril kell 13.40 vaatlesime ja kuulasime luikede ülelendu.
28. ja 29. oktoobril olid koolis luuletuste lugemise päevad.
9. novembril jooksime marti.
12. novembril alustasime ülekoolilist kabevõistlust.
23. novembril algas uisuhooaeg Pangodi järvel.
24. novembril toimus koolis kadrikarneval.
5. detsembril laulsime ja tantsisime Nõos folklooripeol
12. detsembril vaatasime "Vanemuises" "Mowglit". 


Kambja Kaitseliit tegutseb
Kambja, Ülenurme ja Haaslava kaitseliitlastel oli novembris ühisõppus


 


Väikesearvuline, kuid tubli Kambja Kaitseliidu kollektiiv on möödunud aasta jooksul teinud ära suure töö: Kambja kaitseliitlastest koosnevad julgestusgrupid käisid ja käivad nii öösel kui päeval (vähemalt kaks korda nädalas) abistamas kohalikku politseikonstaablit tema vallasisestel patrullreididel.

Jätkus Kambja laskevälja taastamine ja vahetult enne külmade tulekut sai katuse alla (koos pliidi ja soojamüüriga) Kambja Kaitseliidu maja. Tuleval aastal püüame uksed- aknad ette saada ja sisemised tööd lõpule viia. Kavas on ehitada veel kaks tähtsat objekti-kaev ja käimla.

Et laskevälja käikuandmine ei takerduks tulevikus bürokraatia taha, kutsusin sügisel kohapeale olukorraga tutvuma nii Kaitseliidu kui kaitseväe kõrgeid ohvitsere, kes omakorda lubasid asjast ette kanda kõige kõrgematele ja neidki võimaluse korral Kambjasse tuua. Ainuüksi oma jõududega ei jõuaks me laskevälja iialgi valmis ehitada: kaasaegne sihtmärkide tõstmise- langetamise komplekt koos juhtimispuldiga maksab juba mitu miljonit krooni…

Novembri esimesel pühapäeval viis Kambja Kaitseliit Kambja maadel läbi järjekordsed kompanii õppused (Haaslava ja Ülenurme rühmade osavõtul). Põhiliselt harjutati taktika- ja luuretegevust maastikul. Päeva teisel poolel toimus laskevõistlus väikesekaliibrilisest püstolist Kambja Kaitseliidu poolt välja pandud auhinnale (Shveitsi armee taskunuga "Victorinox"). Kui möödunud aastal sai esikoha Haaslava kaitseliitlane, siis nüüd läks esikoht Ülenurme kaitseliitlasele. Tuleb välja, et Kambja mehed kas ei oska täpselt lasta või ollakse liiga külalislahked. Nüüd tuleb küll Kambja meestel tõsisemalt harjutama hakata, et tuleval aastal esikoht Kambjasse jätta!

Heiki Kortspärn
Kambja Kaitseliidu pealik 


Politsei soovib jätkuvat koostööd vallarahvaga
Tartu Politseiprefektuuri korrapidaja: 02; 110; 308810; 308811
Päästeteenistus: 112


 


Inimesed ei pigista enam silma kinni, kui näevad eemalt seaduserikkumist või vargust, mis neid oluliselt ei kahjusta. Inimesed on aru saanud, et sama lugu võib juhtuda ka nende endiga.

Teinekord aitab mõnest õigeaegsest vihjest, et jõuda varguse jälile. Võimalusel tuleb meelde jätta või siis üles kirjutada kahtlust äratanud inimese tundemärgid, nimi, auto number, mark ja värvus, kellaaeg ja kuupäev. Telefoni olemasolul teatada vargusest või kahtlusest koheselt Tartu Prefektuuri korrapidajale numbritel 02; 110; 308810; 308811 või päästeteenistuse numbril 112. Korrapidaja otsustab ise, kas saadab kiiret lahendust nõudva asja korral kohale valvepolitseinikud või teatab kohalikule konstaablile.

Valla territoorium on suur ja vallaelanike aktiivne osalemine kuritegevuse ohjeldamisel ning varguste avastamisel on väga oluline, kuna meie valla maadel on väga palju suvilaid, mis suurema osa aastast on tühjad.

Oma varanduse säilimise eest peaks iga kodanik ise hea seisma. Hoonetele tuleks paigaldada signalisatsioon ning kindlustada hooned ja vara.

Aeg- ajalt tuleb meie vallas ette ka metsavargusi. Kui naaber sellest õigeaegselt politseile või vallaametnikele ei teata, siis hiljem kellegi süüd tõestada on väga raske.

Oma panuse kuritegevuse tõkestamisele annavad lisaks politseinikele ka abipolitseinik Toivo Sild ja kaitseliitlased Heiki Kortspärn ja Igor Paal. Nad teevad seda oma vabast ajast. Nende ridu täiendama on oodatud ausad, kõlbelised ja aktiivsed vallakodanikud, kes selleks vastavat soovi avaldavad.

Tänan vallarahvast ja vallavalitsust politseile osutatud abi eest.

Viktor Nopponen
välipolitsei vanemkonstaabel


Aeg voolab ja murdub ja kaob...
Meie hulgast on lahkunud:
  Elmar Tartes 20.07.1912-16.10.1998,AarikeHooldekodu Su päevis on olnud küll päikesekulda
  ja kevadel värsket lõhnavat mulda.
  On olnud vihmasaari,
  on olnud pillerkaari.
  See kõik on olnud Su elu,
  Sinu elu mõte, õnn ja ka valu.
  Uno Ehrlich 03.08.1923 - 13.10.1998, Kodijärve Hooldekodu
  Kuldev Laas11.04.1932 - 27.10.1998, Rebase
  Karl Ilves 26.06.1906 - 31.10.1998, Paali
  Edgar Tornius 31.03.1923 - 31.10.1998, Kambja
  Ülo Mägi 06.02.1950 - 02.11.1998, Ivaste
  Hindrek Sarapuu 22.11.1914 - 30.11.1998, Aarike Hooldekodu
  Aare Müürsepp 08.12.1934 - 29.11.1998, Kodijärve Hooldekodu
  Salme Mooses 06.02.1917 - 08.12.1998, Oomiste

Tuleohtu tasub karta
Koolide ja lasteaedade tegevusest tuleohutuse kindlustamisel

Meil kõigil peaks veel meeles olema 12. detsembri 1995 aasta tulekahju Kuressaares, kus hukkus kaks 16-aastast koolipoissi ja paljud õpilastest said vigastada. Kogu kooli personaal (õpilased ja õpetajad) olid puhkenud tulekahjust paanikas. Nad ei olnud teadlikud kõige elementaarsematestki tuleohutusnõuetest ja seepärast käitusid meelevaldselt. Tulekahju tagajärjed olid traagilised.

Peale Kuressaare õnnetust on vabariigi koolides hakatud korraldama vastavasisulisi õppepäevi. Tartumaa Päästeteenistus pakub oma abi nii linna- kui maakoolides õppepäevade korraldamisel. Õppepäeva raames on vaja läbi viia kogu koolipere ruumidest evakueerimine. Vajadus kooliruumidest evakueerumiseks on tingitud mitmest põhjusest. Kooliruumides võib puhkeda tulekahju, koolile võib olla tehtud pommiähvardus, loodusjõudude tagajärjel võib tekkida ohtlik olukord jne. Neil juhtudel peab koolipere ruumidest lahkuma kiirelt ja distsiplineeritult, vastavalt kooli tuleohutusjuhendile. Kooliruumidest lahkutakse klasside kaupa, niinimetatud ketina, hoides üksteisel käest kinni. Esimeseks ketilüliks võiks olla õpetaja ja viimaseks lüliks klassis füüsiliselt tugevaim õpilane, kelle ülesandeks jääb klassiukse sulgemine. Enne klassist lahkumist peab sulgema kõik aknad ja välja lülitama elektriseadmed. Peale kooliruumidest väljumist peab iga klass kogunema koolimaja juures varem kokkulepitud kohas. Siin toimub õpilaste nimekirjajärgne ülelugemine, et kindlaks teha, kas klassi kõik õpilased on väljunud. Külmal aastaajal, kui evakuatsioonitingimused seda võimaldavad, tuleb organiseeritult ja kiiresti garderoobis riietuda ning alles siis kooliruumidest väljuda. Millises suunas ja milliste uste kaudu kooliruumidest väljutakse, peaks eelnevalt kooliperele selge olema. Koolievakuatsiooniplaanil peaksid evakuatsiooniteed tähistatud olema. Koolides peaks olema üles pandud vastavad tuleohutusmärgid, mis elektrivoolu katkemise korral helenduvad või siis valgustatud märgid, mis elektrivoolu katkemise korral helenduvad või siis valgustatud märgid, mida toidab avariivalgustusseade. Peale kooliruumidest väljumist ja õpilaste ülelugemist kannab õpetaja päästetöödejuhile ette täpsed loendusandmed ja muu vajaliku info. Seejärel korraldab kooli tuleohutuse eest vastutav õpetaja kogu koolipere varjumise varem kindlaks määratud kohta.

Ohtlik olukord koolis võib kujuneda selliseks, kus kooli mõnest ruumist polegi võimalik väljuda. Takistuseks võivad olla mitmed põhjused, kas lausleegid, paks suits jne. Siis oleks vajalik, et blokeeritud ruumides viibijad sulgeks korralikult uksed ja avaks aknad, mille kaudu saaks ruumi lasta värsket õhku. Oma olukorrast peaks õpetaja märku andma olemaolevate vahenditega, näiteks mobiiltelefon, avatud aknad, mehaanilised löögid jne. Kindlasti saabuvad sündmuskohale päästjad koos vajaliku tehnikaga. Tähtis oleks pidada vapralt vastu ja mitte paanikasse minna. Et tõsise evakuatsiooni puhul kõik ladusalt toimuks, peab kogu koolipere õppepäevadel vajalikud teadmised saama ja evakuatsiooni niiöelda läbi mängima. Kõige paremini talletuvad teadmised mällu siis, kui need praktiliselt korduvalt läbi teha. Õppepäeva edukuse tagab see. kui kaasata õppepäevale Tartumaa Päästeteenistuse spetsialiste koos vajalike päästevahenditega. Tänane päästeteenistuse spetsialist omab juba suurt praktikat ja temal on olemas hea koolitus.

Selleteemalised õppepäevad peaks toimuma kord aastas ka meie lastepäevakodudes. Eks ole seal meie riigi noored kodanikud, kes veel ei teagi kui palju pahandust võib tuli teha, rääkimata sellest, et nad oskaksid ennast tule eest kaitsta. Olen kindel, et lasteaia kasvatajal ei ole vajalikke teadmisi ja kogemusi, kuidas vajaduse korral ohutult ja ilma paanikata ruumidest välja viia väikesed kasvandikud. Asugem siis aegsasti õppepäevi korraldama!

Aare Lõhmussaar
Tartumaa Päästeteenistuse vaneminspektor


Eliitgümnaasiumi tulekahju elasid üle ka Kambja noored

Lõppev aasta pikendas koolitulekahjude kurba kroonikat: novembris möllas kahjutuli Tartu Treffneri Gümnaasiumi ajahambast puretud hoones. Oli õnnelik õnnetus, kus inimesed viga ei saanud. Kambja vallast õpib Treffneri Gümnaasiumis 5 noormeest- neidu (Julia ja Stella Polikarpus, Ruth Lindström, Lauri Palumets ja Kurmet Paidra), Kambjas elav luuletaja Priidu Beier teenib seal õpetajaleiba.

"Ega keegi enam meenutagi, et meil tulekahju oli," kommenteerib Treffneri- kooli 11. klassi õpilane Stella Polikarpus paar nädalat peale koolitöö taastumist. "Ainult võimlas ei ole veel elektrit." Õppetööks kasutatakse kõiki korras ruume, tunnid toimuvad ka aulas. "Nii puhtad ei ole meie kooli seinad vist küll mitte kunagi olnud," imetleb Stella. Puhastustöödel käisid vabatahtlikult abiks ka õpilased.

Põlengupäevast ei ole Stellal midagi erilist meenutada. Tuli oli suure maja kõige kaugemas sopis, seepärast said õpilased rahulikult väljuda- suuremat trügimist ja troppe treppidel ei tekkinud. Õpetajad tõid ka üleriideid riidehoiust õue.

"Hea oli see, et meil on ainult gümnasistid. Väiksemad lapsed oleksid suitsus võib- olla kartma hakanud ja kuhugi nurka pugenud," arutleb Stella. Kui põleng avastati, oli jäänud tunni lõpuni vähe aega. "Poiss, kes tule avastas, hakkas seda klassidele teatama. Mõnes klassis teda ei usutud, ta pidi kutsuma õpetaja koridori suitsu nuusutama," meenutab Stella. "Meil on remondi tõttu koolimajas pidevalt kopsimine, igasugused lõhnad ja suits- algul paljud ei võtnudki asja tõsiselt."

Ehkki erilisi ümberkorraldusi kahjutuli Treffneri- kooli töökasse argipäeva ei toonud, on Stella märganud, et nüüd on varuväljapääs avatud ja vajadusel läbitavad.

Toivo Ärtis


Üks amet, palju vastandlikke rolle
Vaiki Agarmaa on 25 aastat Kambjas raamatukogu juhatanud

Vaiki Agarmaa on üks Kambja haruldasemaid inimesi. Oma töökohas, raamatukogus puutub ta vahetult kokku kambjalastega ning tal on igaühe jaoks julgustav sõna.

Tal on võime kohelda iga külastajat individuaalselt. Nii on Vaiki suurimaks sõbraks väikesele külastajale, emalik sõber keskealisele ja omasugune hallipäisele.

Vaiki sõbralik käitumine iga raamatukogu lugejaga sisendab viimasesse tunnetuse, et temasse suhtutakse suure lugupidamisega.

Vaiki tajub, missugust repertuaari soovib külastaja. Ta teatab lugejale isegi koju, et tema poolt soovitud teos on kas ilmunud või lugeja poolt raamatukokku tagasi toodud.

Peale selle on Vaiki suur lohutaja neile, kel on mingi mure. Ta oskab poole muredest endale võtta või kannatajalt hajutada. Vaikil on lahtine käsi. Ta finantseerib oma taskust hädalist, kusjuures antud tagasi ei taha.

Vaiki on veel hea laulja ja tubli pillimees. Raamatukokku sisenenu saab kohe sooja pilgu, avala ja kaasakiskuva naeru osaliseks.

Nii iseloomustab Vaikit Agarmaad üks kambjalane, kelle arvamus kõneleb ka kümnete teiste raamatuhuviliste eest. 5. detsembril kutsus proua Vaiki kambjalased vallamaja saali, et tähistada raamatukogu 85. sünnipäeva. Sellest ajast ligi kolmandiku, 25 aastat on raamatukogu juhatajaks olnud Vaiki Agarmaa

Et raamatukogu sünnipäeva ja Vaiki Agarmaa tööjuubeli õhtul vesteti kodu- ja kultuuriloolise väärtusega juttu, annab "Koduvald" selle sündmuse kajastamisele oma järgmises numbris rohkem ruumi.


Kambjalane kiidab: tubli laps Eljar

Tahan teile jutustada paar lugu ühest poisist nimega Eljar Uus ja tema emast nimega Heli Uus ning nende tublidest tegudest.

Esimene lugu. See oli möödunud sügisel, kui Eljar Uus ja Epp Objartel püüdsid koos meestega järve ääres kala. Meestel (Lembit L., Vova R., Toivo S., ja Urmas L.) oli käinud keelekastmiseks ringi pudel "tuliveega". Äkitselt haaranud Urmas L. endal rinnust ja hakanud aeglaselt pikali vajuma. Lembitul, Voval ja Toivol hakanud kojuminekuga kiire, Urmas L. jäi aga maha lamama.

Kui Eljar mitu tundi hiljem läks vaatama, kas onu Urmas on koju läinud, märganud Eljar, et onu lamab samas asendis ja ei hinga. Eljar öelnud emale, et onu Urmas on vist surnud. Kui Heli ja Epu ema Tiina vaatama läksid, oligi Urmas surnud. Nad kutsusid politsei ja päästeameti ning surnu leidis koha Tartus.

Teine lugu, mis tänu Eljarile ei lõppenud traagiliselt. See oli 30.novembri kargel, külmal õhtul, kui hakkasin minema poodi. Meie maja ees tuigerdas raskes joobes (purupurjus) Vova R. Kui olin poes ostud teinud, tulin koju. Maja juures järvel laskis liugu Eljar. Ta tuli jooksuga järvelt teele. Käskisin tal tuppa minna, sest õues oli külm ja pime. Eljar ütles, et ta vaatab, kas Vova läheb ära koju, sest Vova R. oli läinud kase alla magama. Eljaril oli mure: onul ei olnud kindaid käes, müts oli mitu sammu onust eemal ja onu paljas nägu on vastu lund- onu võib ju külmuda.

Käskisin Eljaril oma emale öelda, et kutsugu politsei, kes aitaks Vova koju. Ise läksin tuppa. Ütlesin Toivo S.-le, et tema sõber, napsi- ja töökaaslane (käivad koos juhutöödel) on hädas (lamab järve ääres kase all lumel, õues aga on pakane) ning vajab abi

Toivo oli aga nii ükskõikne, et muudkui korrutas üht ja sama (edasi Toivo sõnad): "Mis mina temaga teen, kes käskis end täis juua. Maganud siis seal end ka kaineks. Mina Vovat küll enda poole tooma ei hakka, helistagu Tarmo või Heli päästeteenistusse või politseile- las viivad koju". Kui keelitasin teda, et toome Vova trepikotta sooja, sai Toivo veel vihaseks: "Mis valu sul on? On sul alles häda. Ise on süüdi."

Läksin siis ise vaatama, kas Vova ikka lamab- lamas. Läksin ütlesin Eljari emale Helile, et helistagu Nopponenile- las viib Vova koju. Heli läks ise Vovat koju kamandama. Ka Tarmo hakkas minema üle järve spordihoonesse, ta aitas siis Vova järve äärast maja ette. Voval olid juba sõrmed kanged, kuid ta tahtis koju minna, ei olnud nõus tulema trepikotta sooja. Siis viisid Heli koos talle külla tulnud külalisega Vova koju magama. Lõpp hea- kõik hea.

Kokkuvõtteks: väärib tähelepanu see, et Eljar on alles 7- aastane, kuid väga tähelepanelik. Ta märkas, et Urmas L. ei hinga ja ei ole lamamise ajal kehaasendit muutnud- onu on järelikult surnud. Ka pani ta tähele, et teisel onul on paljad käed, nägu vastu lund ja et õues on külm- onu võib surnuks külmuda.

Minu arvates väärib Eljar autasustamist, sest tema vanust arvestades on ta toime pannud tähelepanu väärivaid tegusid.

Eljarit tänades
Sirje Saar


Kambjalane tänab ja tervitab

Tahaksin tänada vaimutoiduandjaid Endla Langelit (juhendas huvitavat kihelkonna- ekskursiooni) ja Vaiki Agarmaad (huvitavate raamatute eest loomulikult) ning soovida neile kauneid jõule.

Samasugused soojad soovid ja tervitused kõikidele mälumängijatele ja "Mummi" perenaisele, kellega koos on alati meeldiv lõõgastuda. Kosutavat jõulupuhkust koos perega soovin aga kõikidele kuuenda klassi lapsevanematele.

Tiina Tiideberg

Unipiha Algkooli õpetajad soovivad häid jõulupühi oma õpilastele ja lapsevanematele.

Tänan Kambja apteeki, et toetasite (nagu eelmistelgi aastatel) rahaga lastele jõulupakkide tegemist.

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Aitäh kõigile inimestele, kes sel aastal mind taluma on pidanud. Aasta tuleb küll uus, kuid mina jään endiseks.

Toivo Ärtis


Kool aitab maaelu säilitada

Eestimaa koolide enam kui 300- aastasele ajaloole on pööratud küllaltki suurt tähelepanu koolide juubelite ja tähtpäevade tähistamistel ning kooliajaloo konverentsidel. Hulk ajalooalaseid uurimusi on avaldatud kirjasõnas, raadios ja televisioonis.

Koolide arv, tüüp ja asukoht on aastate jooksul olnud pidevas muutumises. Maakoolide (rahvakoolide) peamiseks ülesandeks on pikka aega, kuni käesoleva sajandi alguseni olnud lugemis-, kirjutamis-, rehkendamisoskuse andmine ning laulmise ja usuõpetuse kaudu kombeõpetus. Mõnel vaimselt võimekamal pereliikmel, sõltuvalt pere jõukusest ja edumeelsusest, võimaldati edasi õppida järgmise astme (enamasti linnas asuvas) koolis, kus omandati oma võimetele vastav haridus. Loodeti koolitada sugulussidemega seotud, paremini teenivat ja pere huvisid kaitsvat ametnikku või oskustöölist.

Suurem austus linnakoolide vastu alates põhikooli vanemast astmest, aga eriti gümnaasiumi astmest on säilinud tänapäevani. Elukohajärgse kooli vahetust mõjutavad ka rahvasuus aja jooksul kujunenud kooli maine ja isiklikud muljed koolist. Heade mälestuste korral panevad vanemad lapse õppima nn. "oma" kooli.

Eestis on olemasolevat koolivõrku ära kasutades loodud munitsipaal-, riigi- ja erakoolid. Munitsipaalkoolide andmine vallavalitsuste haldusalasse on enamasti tulnud kooli tööle kasuks. Kohapeal teatakse probleeme paremini ja neid saab operatiivsemalt lahendada. Majandusküsimuste lahendamine on kiirem. Toetatakse igati õpetajate ja koolijuhtide tegevust.

Põhikool ja algkool peaksid maal jääma põhilisteks koolitüüpideks- see on oluline külaelu seisukohalt. Munitsipaalkoolidena on neid võimalik komplekteerida kaadriga ja majanduslikult üleval pidada. Õpilaste arvu kahanemine klassides (liitklassides) võib üllatusena kaasa tuua soovimatu õpetamise taseme languse. Klassi taset kaasa vedav andekate õpilaste osakaal väheneb. Õpetaja võib teatud keskmist tulemust taotledes tahtmatult nõrgemate õpilaste tasemega kaasa minna. Upitades nõrgemaid, jääb aega ülejäänutega tegelemiseks väheseks. Andekas laps vajab aga nooremas kooliastmes üldjuhul suuremat tähelepanu, suunamist ja kontrolli, kui ülejäänud õpilased. Alles vanemas kooliastmes hakkab kaasa mängima lapse enesearenduse ja iseseisva töö kogemus. Eriti vastutusrikas on õpetaja töö liitklassis, oht on minna kaasa noorema astme õpetamisega. Liitklasside arvu suurenemise tõttu on vajalik spetsiaalne täiendkoolitus liitklassides töötavatele õpetajatele.

Kui tahame maakohas keskkooli säilitada või põhikooli edasi kasvatada keskkooliks oma kooli õpilaste baasil, peab seal olema vähemalt kaks elujõulist paralleelklassi. Lisanduda võivad ka samas koolipiirkonnas olevate algkoolide lapsed. Umbes pooled põhikooli lõpetajatest siirduvad edasi õppima oma keskkooli, ülejäänud vahetavad kooli, siirduvad kutsekoolidesse, mõned jätavad kahjuks koolitee pooleli. Klass tuleb komplekteerida normaalse inimliku kooslusega: andekad saavad kasutada oma võimeid, enamus õpilasi saavad maksimaalselt töötada ja nõrgemaid veab kaasa kokkukuuluvustunne oma klassiga. Koolitöös ei kehti alati reegel, et väiksema õpilaste arvuga klassis saab paremini õpetada. Õpilased õpivad väga palju ka üksteiselt ja üksteise õhinal. Riigieksamite tulemused näitavad kujukalt probleeme just väikese õpilaste arvuga keskkoolides, mis on jäänud nn. äärealadele või on vaimselt vähem tsentrumiga seotud. Keskkooli (gümnaasiumi) ülalpidamine on kulukas nii vaimses kui materiaalses mõttes.

Koolivõrgu muutmine eeldab igakülgselt regionaalpoliitilist ja majanduslikku analüüsi, seadusandlikku toetust, pikaajalist selgitustööd kohtadel, paindlikku suhtlemist asjaosaliste (kaasata tuleks ka õpilased) vahel, veendumust ettevõetavate sammude õigsuses. Kui seame koolilapse vajadused ja perede heaolu esiplaanile, suudame ehk ära hoida kuuekümnendatest aastatest meelde jäänud väikekoolide armutu sulgemise kordumise. Sügav kummardus Karl ja Endla Salmistule, kes suutsid neil heitlikel aastatel Unipiha kooli säilitada. Heameel on tõdeda, et vaatamata kooli astuvate laste arvu vähenemisele lähiaastatel Pangodis ja Kuustes, on Kambja Vallavalitsus ja Volikogu teinud üksmeelse otsuse kindlustada olemasolevate koolide töö jätkamine ka siis, kui see nõuab lisakulutusi.

Jõulurahu kõigile!
Enn Liba


Logopeed on kõneraviõpetaja

Teadlaste hinnangul vajab terves maailmas ligi 1/3 lapsi algastmes spetsiifilise lugemishäire ja õigekirja raviks logopeedilist abi. Piret Kipper töötab logopeedina 6. aastat. Kambja Põhikoolis saab kõneravi klassitäie jagu õpilasi (2.- 4.klass).

Millest on tingitud paljudel lastel sellise spetsiifilise häire tekkimine?

Aga oskad Sa rahuldavalt vastata küsimusele: "Miks paljud inimesed ei pea laulmisel viisi?" Samasugune lugu on ka selle häirega. Osal lastest lihtsalt pole õiget häälikutaju. Ühest vastust siin pole.

Üheks kindlaks põhjuseks peetakse siiski sünnitraumasid, mille tulemusel kahjustus lapsel kõnekeskus. Elu näitab samuti seda, et peredes, kus üks vanemaist on olnud düsgraafik, on ka nende lastel suuremad eeldused lugemis- ja kirjutamishäire tekkimiseks. Viimane võimendub sageli lisaks seetõttu, et last ümbritseb vigane ja kidur keelekeskkond.

Ajal, mil laps rääkima õpib, vajab ta eriti tähelepanelikku ning õiget keelekasutust ja sõnahääldamist. Tavaliselt on vanematel, eriti praeguses ühiskonnas, teha aga nende arvates hoopis tähtsamat ning nii kasvabki laps üles vigases ja sõnavaeses keelekeskkonnas. Mida rikkalikum ja arenenum on ema sõnavara, ning mida rohkem ta sel ajal, mil laps kõike pärib, temaga räägib, seda parem on see lapse arengule.

Kas me võime öelda, et samamoodi, nagu me õpetame last panema riidesse, sööma lusika ja kahvliga, tuleb meil õpetada teda ka õigesti rääkima?

Kurb on see, et peame esmatähtsaks üksnes raha ning unustame seetõttu kõik muu. Laps vajab normaalseks arenguks aga eelkõige ema hoolimist temast. Õigeaegase ja eakohase keelekasutuse õpetamata jätmine tekitab korvamatu kahju. Üheks hoolimise näiteks ongi lapsega rääkimine ja vestlemine. Pidevalt aja puuduse taha pugevad emad võõranduvad oma lastest. Nende esialgne uudishimu hääbub ruttu ja nii võib juhtuda, et lisaks kõneravile vajab laps aastate möödudes hingeravi. Süüakse küll veel üheskoos, ent tegelikult elab laps perest lahus, ta ei usalda enam vanemaid.

Kõik sai alguse aga sellest, et emal polnud aega lugeda oma lapsele õhtul ette muinasjutte, vastata tema tuhandele miksikesele?, hiljem kuulata ja huvituda tõsiselt tema koolielust.

Kuidas toimub selle häire tervendamine?

Häälikutaju puudulikkus viib kõne kuulmatuseni. Kuuldakse küll, kuid ei saada tegelikult jutu sisust aru. Kui keeleravi jääb saamata või on liiga vähene, tekkivad lapsel raskused teksti (jutu) mõistmisel. Algavad õpiraskused. Kooliskäimine muutub vastumeelseks ja ebahuvitavaks.

Õpetus koolis põhineb suuresti lugemisel ja kuulamisel. Siin saabki logopeed olla abiks. Et areneks lapse tähelepanu, võetakse lisaks kuulmistajule appi nägemis- ja rütmitaju. Tavaliselt kosub laps, kes on käinud korralikult logopeedi juures, 4. klassi lõpuks sinnamaale, et 5. klassis enam ravi ei vajata. Mõnel kulub abi ja tugi siiski vahel põhikooli lõpuni ära.

Kuigi logopeedi juures käimine ei ole lapsele kohustuslik, peaksid kõik vanemad oma laste tuleviku nimel leidma selleks võimaluse. Vigane keelekasutus teeb lapse araks, pärsib tema normaalset arengut. Kes meist tahaks aga, et tema laps on hilisemas elus äpu?

Logopeed Piret Kipperiga vestles
Lembit Jakobson


Loomisel on Pangodi maastikukaitseala
Arvamused ja ettepanekud kaitse- eeskirja kohta esitada Kambja vallavalitsusele

Tartu Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhtimisel koostatakse dokumente, et moodustada Pangodi maastikukaitseala.

"Koduvald" avalikustab loodava kaitseala kaitse- eeskirja eelnõu ja kaitseala välispiiri kaks võimalikku kirjeldust (kahjuks ei olnud võimalik lisada kaarti, millele piirid peale kantud- sellega saab tutvuda vallamajas). Keskkonnaametnikud on kogunud Pangodi kaitseala territooriumi kohta mitmesugust infot, kuid piiratud trükipinna tõttu avaldab vallaleht selle osaliselt.

Maavalitsuse keskkonnaosakond on palunud Kambja vallavalitsusel maastikukaitseala kaitse- eeskiri avalikustada ja läbi arutada. Seega on iga ettepanek ja arvamus vallamajas oodatud. "Kaitse- eeskirjaga kehtestatakse omanike/ valdajate õiguste, kitsenduste ja kohustuste ulatus ning maastikukaitseala kui terviku säilitamiseks vajalik kaitserezhiim," kirjutab kaaskirjas maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja asetäitja Robert Tomasson. "Märgime, et kaitse- eeskiri (projekt) ei sisalda muid kitsendusi kui on sätestatud õigusaktidega."

Vallavanem Ivar Tedrema on juba leidnud maavalitsuse paberitest ühe lause, mida Kambja vald tahab arutelu käigus korrigeerida. Kirjutatakse: "Praeguse seisuga on Pangodi maastikukaitsealal ning sellega piirneval alal 75 maaüksust. Enamus maadest on erakätes. Kambja vald taotleb munitsipaalomandisse maid Palumägede idaosas ning Pikksaare poolsaarel."

Vallavanema sõnul ei ole siiski otstarbekas Pikksaare poolsaarelt maad vallale taotleda, sest selle korrashoiuks ja puhkemajanduslikuks kasutusele võtuks ei ole lihtsalt raha. Vallavanem teab, et Peedu metskonnal on plaane, kuidas Pikksaarel puhkemajandust arendada. Ta ei näe põhjust, miks vald peaks nendel ideede teostamist takistama, kui endal jõud niikuinii üle ei käi.

Pangodi maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (eelnõu)

I variant (eelnõu)
Pangodi maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kambja vallas Tartu- Otepää maantee ja Pangodi- Kammeri maantee ristumiskohast piki Pangodi- Kammeri maantee teemaa edelaserva kagusuunas kuni Pangodi- Kammeri maantee ja Pangodi- Kodijärve tee ristini (on ühtlasi Salu talu idanurk), edasi mööda Pangodi- Kodijärve tee lääne- ja põhjaserva lõuna- ja läänesuunas kuni nimetatud maantee ristumiseni Tartu- Otepää maanteega. Edasi kulgeb piir piki Tartu- Otepää maantee teema lääne- ja kaguserva põhja- ja kirdesuunas kuni ristumiseni Pangodi- Kammeri maanteega.

Pangodi maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992 .a. maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10000) alusel.

II variant (eelnõu)
Pangodi maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kambja vallas Tartu- Otepää maantee ja Pangodi- Kammeri maantee ristumiskohast piki Pangodi- Kammeri maantee teemaa edelaserva kagusuunas kuni Pangodi- Kammeri maantee ja Pangodi- Kodijärve tee ristini (on ühtlasi Järveotsa talu idanurk ja 4 ühepereelamu maa läänenurk), edasi mööda Pangodi- Kodijärve tee loode-, lääne- ja loodeserva edela-, lõuna- ja edelasuunas kuni Mäe- Ala talu III maatüki (katastriüksus 28201:004:002) põhjanurgani, edasi möödanimetatud maatüki põhjanurgast algava tee lääneserva lõunasuunas kuni ristumiseni Kodijärve- Kavandu teega (on ühtlasi Lombi talu kagunurk) Edasi kulgeb piir piki Kodijärve- Kavandu tee põhja- ja kirdeserva lääne- ja loodesuunas kuni ristumiseni Tartu- Otepää maanteega, mis on ühtlasi Lõhmuse talu II maatüki (katastritunnus 28201:008:0271) edelanurk ning sealt edasi piki Tartu- Otepää maantee teema lääne- ja kaguserva põhja- ja kirdesuunas kuni ristumiseni Pangodi- Kammeri maanteega.

Pangodi maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. a. maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10000) alusel ja tagastatud talumaade osas 1998. aasta seisuga.


Pangodi maastikukaitseala ülevaade

Kambja vald on vana asustuspiirkond, seetõttu on siin ka "metsikut" loodust vähe säilinud. Asudes Otepää kõrgustiku maalilises maastikus, on Pangodi ümbrus olnud tugeva inimsurve all, mistõttu Pangodi järv võeti kaitse alla juba 1964. aastal kohalikku tähtsust omava maastiku üksikelemendina "Pangodi järv koos Pikksaare pargi ja Palumägedega". Pangodi järvega on tekkeliselt seotud ka mitmed väiksemad järved. Kodijärve kaldal, mitte kaugel Pangodi järvest, asub seni maastikukaitseala eritüübina väike Kodijärve mõisapark.

Peale kaitstavate loodusobjektide seaduse jõustumist 1994. aastal tekkis vajadus viia seni kehtinud kaitstavate objektide kategooriad vastavusse uue seadusega. Arvestades Pangodi järve, Pikksaare metsapargi, Palumägede ja Kodijärve mõisapargi omavahelist seotust, seda, et need objektid olid kaitse alla võetud maastikulise kaitse aspektist lähtuvalt ning nende küllaltki suur territooriumi, osutus oletavat otstarbekaks nad kokku liita üheks maastikukaitsealaks. Seega oleks Pangodi kaitseala moodustatud maastikku ilmestava järvede grupi (Pangodi järv, Suur Kodijärv, Väike Kodijärv), vana mõisapargi ning pinnavormide (mõhnastiku) kaitseks.

Kaitseala asukoht ja kujunemine
Pangodi maastikukaitseala asub vahelduva pinnamoega Otepää kõrgustiku servaalal Tartu-Otepää maantee ääres. Pangodi järv, mis on kaitseala tähtsaim element, asub Tartu maakonna lõunaosas Kambja valla territooriumil. Järve ümbritsevad mõhnastikud, mille kõrgus on keskmiselt 125 m üle mere pinna. Lõunakaldal asuv kahetipuline mõhn - Palumäed - on kaitseala kõrgeim osa (ca 145 m üle mere pinna), mille suhteline kõrgus on 40 meetrit. Järve kaldad on väga liigendatud. Põhjakalda Pikksaare poolsaarel asub tänaseks metsistunud Pikksaare park.

Pangodi järv, Palumäed ja Pikksaare park on varasemast üksikobjektina kaitse all (Tartu rajooni TSN TK otsus nr. 99 09. sept. 1964. a. "Looduse kaitsest Tartu rajoonis" riikliku looduskaitse alla võetud kohalikku tähtsust omav maastiku üksikelement "Pangodi järv koos Pikksaare pargi ja Palumägedega"). Objekti kaitse korraldamise eeskiri "Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskiri" kinnitati Eesti NSV MN Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 29.aprilli 1963.a. käskkirjaga nr. 80

Tartu rajooni TSN TK otsusega nr. 99 võeti kohaliku tähtsusega pargina kaitse alla ka Kodijärve mõisapark, mis vastavalt kaitstavate loodusobjektide seadusele on käesoleval ajal maastikukaitseala eritüüp. "Riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega parkide kaitse korraldamise eeskiri" kinnitati ENSV MN Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 29. aprilli 1963. a käskkirjaga nr. 80.

Kaitseala ülevaade
Maakasutus
Vahelduva reljeefi ning suure veepeegliga kalarikka järve tõttu rajati kolme eelmise kümnendi jooksul Pangodi järve kallastele hulgaliselt saunsuvilaid, mis tänaseks on suures osas omanikke vahetanud.
 Järve ääres asusid EPA Ülenurme Katsemajandi puhkebaas (0,9 ha), Unipiha Algkool (1,8 ha), Tartu Kalastajate Klubi paadisadam (0,3 ha), EPT Tartu osakonna puhkebaas (0,3 ha), Tartu Konservitehase puhkebaas (0,4 ha) ja Tartu Piimakombinaadi puhkebaas (0,6 ha).

Praeguse seisuga on Pangodi maastikukaitsealal ning sellega piirneval alal 75 maaüksust. Enamus maadest on erakätes. Kambja vald taotleb munitsipaalomandisse maid Palumägede idaosas ning Pikksaare poolsaarel. Järve kallastel on mitmeid omaalgatuslikult kujunenud supluskohad, kuid need ei ole veel määratud avalikuks kasutamiseks.

Taimkate
Looduslikku taimkatet on säilinud kuuse-männimetsana mõhnade lagedel (Palumäed) ja väikeste soolappidena järvede ääres. Metsad on hooldamata. Suurim metsamassiiv kuulub Mäe-Ala kinnistule, mille metsade jaoks on koostatud metsamajandamiskava (kooskõlastatud Tartu maavalitsuse keskkonnaosakonnas).

Suurem osa territooriumist on olnud kasutusel põllu ja karjamaadena. Järvede äärsed soostunud alad on kasvanud paju- ja lepavõsasse, kuivematel kallastel kasvab haaba. Pangodi järve lõunakalda supluskohas kasvab keskealine kaasik.

Tähelepanu väärivad ligi saja-aastased kased, mis kunagi istutati Mäe-Ala talumaade piirile. Nüüdseks on endised talukarjamaad metsastunud ning kaskederivi on vähemärgatav.

Looduskaitsealustest taimedest kasvab Palumägedel II kategooria liik - võsu-liivsibul (Jovibarba sobolifera). Pangodi järvest on leitud subarktilist relikti - niitjat penikeelt.

Järved
Pangodi järvestik asub Otepää kõrgustikku läbivas vanas põhjakirde- lõunaedela suunalises mattunud orus. Tõenäoliselt on Pangodi järvestikku kuulunud järved hilisjääajal moodustanud suure ühtse veekogu, mis hiljem on jagunenud erinevateks järvedeks. Järvestikku kuuluvad Pangodi järv, Kodijärv, Kogrejärv ning Kavandu (Kävandi) Suur- ja Väikejärv. Kõik need järved kuuluvad Kõrg-Eesti rohketoiteliste järvede valdkonda.

Pangodi järv (Liivimaa 1638.a maarevisjonis kirjas kui Sarajerwe) on tüüpiline künkliku moreenmaastiku järv, käänulise kaldajoone ning maaliliste lahtede, saarte ja poolsaartega. Läänest järve ulatuv ligikaudu 450 meetri pikkune Pikksaare poolsaar jagab järve kaheks suuremaks osaks: kirdepoolseks Väikejärveks ja Suurjärveks. Suurjärve kaguosa on Hurda (Urda) kaela kaudu ühendatud Hurda (Urda) lahega, edelaosas asub Kõlli laht. Varem on laht olnud ka Mudalaht (Mudajärv). Praegu on see intensiivselt kinnikasvav ebamäärase kaldajoonega veekogu, mida Pangodiga ühendab kitsas, umbes 100meetri laiune vabaveeriba. Märgatavalt on kinnikasvamise tõttu ahenenud ka Hurda lahe ühendus Suurjärvega.

Tervikuna on järve pindala umbes 115 ha. Väikejärves asub Väikesaar ja Suurjärve edelaosas tilluke Kivisaar.

Sajandi algul mõõdeti järve suurimaks sügavuseks 11 meetrit, 1971. aasta mõõtmiste tulemusel on vee ja lendmuda sügavus kokku kõigest 10 meetrit. Keskmine sügavus on 3,9 meetrit. Sügavaim on Suurjärve kirdeosas olev piirkond. Väljavoolu korduva süvendamisega on järve veetaset vähemalt 1,5 meetrit alandatud nagu näitab ligi 2 meetri kõrgune kaldaastang.

Põhiline sissevool toimub lõunaosas asuvast Kodijärvest Mudajärve kaudu. Vett annavad ka arvukad allikad. Väljavool toimub Hurda lahest Peeda oja kaudu Kavandu Suurjärve e. Matsi järve ning sealt Reola jõkke.

Järve vesi on kollakasroheline ning vähese läbipaistvusega (0,9 - 2 m). Sajandi alguse mõõtmistulemustel (M. Samsonev, 1906) oli vee läbipaistvus 3,75 meetrit. Seega on vee läbipaistvus oluliselt vähenenud.

Järve kaldad on enamasti kõrged, liivased või kruusased, edela kaldal ja Mudajärve ääres esineb õõtsikut.

Kodijärv (Suur Kodijärv, Kivijärv, Mäejärv) asub Pangodi järvest 0,5 km lõuna pool. Järv on pikliku ida-lääne suunas väljavenitatud kujuga. Pindala on 12,4 ha, suurim sügavus 6,2 meetrit, keskmine sügavus 3 meetrit. Veepeeglit ümbritseb kitsas liigniiske niiduriba. Järve kaldad on suhteliselt tasased, loodes tõuseb maapind järsult. Sellel kõrgendikul asub Kodijärve hooldekodu, mida ümbritseb väike kaitsealune Kodijärve mõisapark.

Järv toitub peamiselt sissevoolavatest kraavidest tulevast veest, mõningane sissevool on ka Kogrejärvest (Väike Kodijärv), vett annavad ka järve loodeosa põhjaallikad. Väljavool toimub kraavi kaudu Pangodi järve. Kodijärve vesi on värvuselt rohekaskollane, väheläbipaistev (1,3 m) ja puhastamatult sissevoolavate heitvete ning põllumaade liigväetamise tõttu ülirohketoiteline. Järv suhteliselt kalarikas.

Kodijärvest 150 meetrit lääne pool asub väikesepindalaline (3,5 ha) Kogrejärv e. Väike Kodijärv e. Viinakoja järv.

Kodijärve mõisapark
Kodijärve mõisapark on väike (1,8 ha) stiili kaotanud park Tartu-Otepää maantee ääres Väikese Kodijärve loodekaldal. Pargi reljeef on vahelduv. Vana mõisahoone, kus nüüd asub hooldekodu, on kõrgemail kohal tasasel platool, millel on tugev langus järve suunas; edelasuunalisel langusel on märgatavad terrassid. Kunagi on pargi juurde kuulunud ka pikad kasealleed, millest tänaseks on säilinud ainult fragmendid.

Mõisa on mainitud esmakordselt 1629. aastal. Park on tõenäoliselt rajatud 18. ja 19. sajandi vahetusel barokkpargina. Sellest ajast on pärit terrasside - ehisaia alused ning pärnaring ja pärnaallee. Algselt avanes mõisa peahoonest vaade viiele ümbritsevale järve(osa)le. 1856. aastal sai mõisaomanikuks von Ackermann, kes lasi hääbunud barokse pargi asemele rajada regulaarsete elementidega vabastiilis pargi.

Park on keskmise liigirikkusega. Põhipuuks on arukask, mis on erandlik nähtus Eesti parkides. Kaskedest alleed olid ka põhiliselt Kodijärve mõisasse viivate teede ääres. Mõisaajal algas maasikukujundus juba Pangodi järve äärest. Nii oli ka Pikksaar kujundatud väludega metsapargiks, kust avanes vaade mõisale. Teistest enam on Kodijärve pargis veel pärna, jalakat, vahtrat ja saart. Okaspuid on pargis väga vähe - põhiliselt on okaspuid (mägimänd, torkav kuusk) istutatud pargi esiväljakule, kus nad nüüdseks varjavad vaate peahoonele. Park on hooldatud vaid peahoone lähimas ümbruses.

Pargi vanim ja suurim puu on viieharuline pärn, mille ümbermõõt juurekaelalt on 5,6 meetrit.

Pikksaate metsapark ja Kodijärve park vajavad hooldust pargina.

Muinsuskaitseobjektid - asulakohad
Kaitseala maa-alale jäävad kolm arheoloogiamälestist: asukohad Kodijärve, Palumäe ja Pangodi külades. Kaitse all on eraldi objektina ka Kodijärve mõisa peahoone. Muinsuskaitsjad tegid 1997. a. detsembris ettepaneku võtta ajaloomälestisena kaitse alla ka Kodijärve park, kuid kinnitatud seda objekti veel ei ole.

Vanim teadaolev asula Pangodi järve vahetus läheduses tekkis I at. IV veerandil (8.- 9. sajandil) nüüdses Palumäe külas. XI sajandil asutati ka Pangodi ja Kodijärve külad, viimased juba vahetult veekogu äärde. Asulakohad leidis TÜ Arheoloogia kabineti töötaja A. Vindi 1987. ja 1994. a. avastades nendel maadel kultuurkihi, savinõukilde ja lõhutud koldeesemeid.

Kaitseala laiendamise põhjendus
Hetkeseisuga on Kambja vallas viis pindaliselt kaitstavat objekti: Suure- Kambja metsapark, Kammeri mõisapark, Vana-Kuuste mõisapark ja Kodijärve mõisapark ning maastikuline üksikobjekt "Pangodi järv koos Pikksaare pargi ja Palumägedega", mille pindala on 286 ha. See pindala on piisav maastikukaitseala moodustamiseks.

Arvestades, et Pangodi järv, Pikksaare metsapark, Palumäed ja Kodijärve mõisapark on omavahel seotud ning seda, et need objektid olid kaitse alla võetud maastikulise kaitse aspektist lähtuvalt, osutus olevat otstarbekas nad kokku liita üheks maastikukaitsealaks.

Võimalikud konfliktialad
Järveäärsetest maadest valdav osa on eravaldused. Pangodi järv, Kodijärv ning Väike-Kodijärv on avalikult kasutatavad veekogud (RT I 1996, 58, 1090). Vastavalt veeseadusele 10 (RT 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 1998, 61, 987) on selliste veekogude kaldal 4 meetri laiune kallasrada. Järve kohati soise kalda tõttu ei ole kallasrada terves ulatuses läbitav ilma õuedesse ja aedadesse minemata. Kohati on järveni minevad rajad suletud isetegevuslike sissesõitu keelavate märkidega.

Probleemid aitaks lahendada kõrgemale kaldaalale rajatav märgistatud matkarada, mis ei pruugi moodustada ringi ümber järve.

Pangodi järv on puhkemajanduslikust seisukohast oluline järv Kambja valla elanikele, kuid veel olulisemal määral tartlaste jaoks. Suur osa seni kasutatavaid ujumiskohti jäävad eramaadele, ka on ujumiskohad halvasti ettevalmistatud: kaldad on võsastumas, puuduvad istepingid, prügikastid, lõkkeplatsid, käimlad, parkimiskohad.

Probleemi aitaks lahendada Pangodi maastikukaitseala detailplaneering (kaitsekorralduskava), mis oleks üheks osaks Kambja valla üldplaneeringus (detailplaneeringu kohustusega ala haljastuses).

Sama detailplaneeringuga tuleb kindlaks määrata puhkeotstarbeliste ehitiste (suvilad, saunad, paadisillad) paiknemine kaitsealal.

Järve kaldal asus Pangodi piimatööstus, mille heitveed juhiti puhastamatult järve. Järve kallastel on palju majapidamisi, kuid peaaegu kõigis puudub heitvee puhastamise võimalus. Kaitsealale tuleb koostada heitvee puhastamise kava.


Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (eelnõu)

I Üldsätted
1. Pangodi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Tartu rajooni TSN TK otsusega nr. 99 09. septembril 1964 "Looduse kaitsest Tartu rajoonis" riikliku looduskaitse alla võetud kohalikku täjtsust omava maastiku üksikelemendi "Pangodi järv koos Pikksaare pargi ja Palumägedega" baasil. Objekti kaitse korraldamise eeskiri kinnitati Eesti NSV MN juures asuva Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr. 26 17. märtsil 1959. a.
2. Kaitseala on moodustatud maastikku ilmestava järvede grupi (Pangodi järv, Suur Kodijärv, Väike Kodijärv) ning pinnavormide (mõhnastiku) kaitseks.
3. Kaitseala maa- ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Pangodi maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.
4. Kaitseala maa- alale jääb 3 arheoloogiamälestist asukohad Kodijärve, Palumäe ja Pangodi külades, mille kaitse korralduses arvestatakse muinsuskaitseseaduses sätestatud piirangutega. Kodijärve mõisa peahoone on arhitektuurimälestis.
5. Kaitseala maa- ala kuulub tervikuna piiranguvööndisse ning kaitseala piirid kantakse riiklikkuse maakatastrisse.
6. Kaitseala piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II Kaitseala kaitsekord
7. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majanduslikus tegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse- eeskirjas kehtestatud tingimustega.
8. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitseala maa- alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993.39, 590; 1995, 26- 28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures kaitseala piires olevad erateed ja -rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.
9. Telkimine, laagrisse jäämine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades ning eramaal omaniku õuemaal
10. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine). Keelatud on lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat. Lubatud on vaadete avamine kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.
11. Jahipidamine on kaitsealal lubatud vastavalt jahikorralduse seadusele (RT I 1994, 30, 365; 83, 1449). Jaht on keelatud puhkepäevadel, koolivaheaegadel, riiklikel pühadel ja muude organiseeritud ürituste toimumise ajal.
12. Pangodi järvel, Suurel ja Väikesel Kodijärvel on lubatud harrastuslik kalapüük vastavalt kalapüügiseadusele (RT 1995, 80, 1384) ja kalapüügieeskirjadele (RT I 1996, 12, 238; 1998, 76, 1272).
13. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega (sealhulgas mootorsaanidega) liiklemine ning nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud käesoleva kaitse- eeskirjaga lubatud metsatööde ajal ja kaitsealal ning kaitsealal asuvate majapidamiste teenindamiseks, samuti järelvalve ja -päästetöödel ning teaduslikel välitöödel.
14. Ratsutamine ja maastikujalgratastega sõitmine on lubatud ainult selleks tähistatud radadel ja/või mootorsõidukitele ettenähtud teedel.
15. Kaitsealal on keelatud:

  1) maavarade ja maa- ainese kaevamine;
  2) jäätmete ladustamine;
  3) järvede veetaseme muutmine;
  4) rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohas;
  5) puhtpuistute ja energiapuistute kujundamine ja rajamine;
  6) loomade karjatamine järvede veekaitsevööndis;
  7) nõuetele mittevastavalt puhastatud heitvee juhtimine järvedesse.
16. Kaitseala valitseja nõusolekuta ja muinsuskaitseinspektori loata on kaitsealal keelatud:
  1) uute hoonete, teede, parklate, kraavide, kommunikatsioonide ja muude rajatiste ehitamine, laiendamine ning rajamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada looduskaitselistest ja maastikuarhitektuurilistest kaalutlustest lähtuvaid tingimusi ning ettekirjutusi;
  2) kinnitada maakorralduskava; muuta katastriüksuste kõlvikute piire ja pindala;
  3) kaitseala puudutavas osas valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute kehtestamine, ehitusmääruse ning maa- ja metsakorralduskava kinnitamine; projekteerimistingimuste väljaandmine;
  4) õppe-, matka- ja suusaradade rajamine;
  5) üld- ja (ehitus-) geoloogiliste uuringute tegemine;
  6) väljastada metsaomanikule metsamajandamisekava;
  7) teadus- või õppekasvatustöö otstarbel uuringualade rajamine, seire korraldamine.
17. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse- eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa väljaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti laekumiseni, informeerides sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa väljaandjat.
18. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostuõiguse teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III Lõppsätted
19. Järelvalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teisedki selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.
20. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse- eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.
21. Käesolevast kaitse- eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Contrarünnak vallamajas
Luuletaja Contra kõige ropemad värsid on kirjutatud Kambja vallamajas

"Contra esinemine hakkab umbes viie minuti pärast- siis saabub akadeemiline veerandtund," lausus vallamaja saalis rahva eest läbi marssinud noormees. Kui viis minutit kulunud oli, tuli ta tagasi: "On vist seis niisugune, et kohe peaks hakkama Contra luuleõhtu. Mina olengi Contra. Nüüd ma võtan kaustiku ja hakkan teile ette lugema."

Luuletaja alustas luuletusega, milles oli Kambja nimi sees. Luuletus pajatas liinibussist. Bussis on Contra tihti Kambjast läbi sõitnud, sest elab Urvastes. Contra ehk Urvaste postiljoni Margus Konnula luuleõhtu korraldas Kambjas Laulu- ja Mänguselts.

Ette oli teada, et esineja sisustab poolteist tundi aega, kuid millise kavaga, selle pärast korraldajad pead ei vaevanud. Seda suurem oli üllatus, kui Contra isikupäraselt vabameelsed värsid ja laulud kuulajate kõrvadesse jõudsid. Teravmeelsed mõtteleiud olid tihti vürtsitatud selliste sõnadega, et oi- oi- oi. Kuulajaskond oli siiski kultuurne, keegi luuletajat ebatsensuursete väljendite ja mõtete pärast hurjutama ei hakanud. Mõisteti, et ka tabusõnadest võib kunstiline sõnum tekkida.

Varem tehtud kauba kohaselt pidi luuletaja esinema kaks korda 45 minutit ehk umbes kella üheksani. Kui kell oli 22.10 ehmatas külaline, et aeg juba nii kaugel. Ju publik siis tema edevust sedavõrd kõditas, et ta ei märganud varem ära lõpetada.

Näitleja- laulja- oraatori amet maha pandud, hakkas Contra müüjaks. Viimane luulekogu läks hästi kaubaks. Poehinnast kümmekond krooni odavama raamatukese väärtust tõstis tublisti autori autogramm. Contra lisas, et tal ei ole olnud oma raamatutest lahti saamisega esialgu probleeme. Kui luulekogude tiraazid on langenud juba paarisaaja eksemplarini, siis Contra trükkis oma viimast raamatukest koguni 1700. "Tegin algul 1000, kuid oli näha, et läheb- tegin 700 kohe juurde," lausus ta rahulolevalt.

Contral on ilmunud mitu luulekogu, veel rohkem värsse on kaustikutes ootel. Loomevaramu täienes Kambjaski: vallavolikogu presiidiumilaua taga kirjutas ta enne kohtumise algust mitu luuletust. "Need on kõige ropemad, mida olen eales kirjutanud. Neid küll keegi eetrisse ei lase," lausus Contra. Looja oli siiski nii lahke, et lubas lähedalseisjail värskeid luuletusi uurida. Tsensuuri küüsi ei ole luuletaja siiski seni sattunud. "Ainult korra oli "Contrarünnaku" saates ühe sõna asemel piiks, kuid see asendas ühe firma nime, sest ei tahetud teha tasuta reklaami," meenutas Contra.

Laupäeval, 27. novembril toimunud luuleõhtu oli noorluuletajal tol nädalal neljas. "Posti aitavad vedada pereliikmed," vastas Contra, kui "Koduvald" imestas, kuidas ta suudab postitööga toime tulla.

Kambja publiku hulgas oli Margus Konnulale tuttavaidki inimesi. Neli aastat tagasi teenis ta Võrus mõnda aega koos Indrek Räniga kroonut.

Toivo Ärtis


Kõige vägevam!

Taltsuta Kambja valla kodaniku T. A. rahahimu ja suuna see joovastav ja tervist tappev vedelik (,mida ta viina nime all issandast ärapõlatuile müüb ja töötasuna pakub,) tema enda sisse.

Tulgu see A- le terviseks ja kaotagu isu raha järgi, mis on toonud ja toob hukatust paljudele.

Jääme lootma

Sellise sõnumi läkitas tundmatu kirjasaatja "Koduvallale" ja politseile. Mõistagi on meil kõikide kaastööde üle siiras heameel, kuid anonüümkirjade avaldamisega peab olema iga väljaanne ettevaatlik. Toimetaja ei tahaks hakata kohut käima, kui kirjas esitatud süüdistus peaks vale olema. Samas kajastab kõnealune kiri ühte väga elulist probleemi, mida ei tahaks vaid autori anonüümsuse tõttu maha vaikida. Taipate isegi, Kambjas, nagu kõikjal mujalgi lokkab salaviinamüük ja puskariajamine.

Toimetaja ehitas kiriku keset küla ehk avaldas kirjas vaid väidetava pahategija nimetähed. Sellest on omajagu kasugi, sest nagu ühesuguste nimetähtedega inimesi, nii on ka kokkulangevate nimetähtedega petuviinakaubitsejaid Kambjas kindlasti mitu. Las nad tunnevad siis kõik avalikkuse teravdatud tähelepanu ja Kõige vägevama karistavat jõudu.

Lõpetuseks tuletab toimetus kirjasaatjaile meelde, et kui te ei soovi oma nime lehes näha, mainige seda. Sel juhul jätab toimetus teie nime enda teada, kuid artikkel ilmub kärbeteta.
 Eakad sünnipäevalapsed detsembris

 


22.12 Emilie Lilla Palumäe     99.
13.12 Ida Ilves Pulli  88.
24.12 Elisabeth Ojaste Pangodi 87.
25.12 Hilda Tammemets Vana-Kuuste 86.
07.12 Meeta Kährimann Madise 84.
17.12 Leida Kõrkjas Kullaga 84.
10.12 Magda-Leeni Jaanimägi Ivaste 84.
22.12 Johanna Kupper Rebase 82.
12.12 Aino-Rosine Kutsar Sipe 80.
07.12 Leida-Johanna Paal Tatra 80.
16.12 Anna Rehk Kaatsi 75.
21.12 Johannes Lääne Aarike HK 75.
23.12 Voldemar Org Paali 70.
12.12 Leida Erstu Kammeri 70.
03.12 Juhan Padjus Vana-Kuuste 65.
03.12 Zinaida Jevonen Tatra 60.
29.12 Aldur Kattai Kambja 60.Toimetus ootab lugejailt kaastöid: uudiseid, sõnumeid, fotosid, teateid, arvamusi, küsimusi, kodu-uurimusi, omaloomingut…
Peatoimetaja: Toivo Ärtis (tel. 416 457)
Toimetus: Hella Sule, Kaido Mark, Peeter Ruuge
Tehniline toimetus: Tiiu Laane, Kaari Helstein, Sulev Kaasik.
Toimetuse postiaadress: 62001 Kambja sjk., nõudmiseni või e-post toivo@kambja.edu.ee
Trükk: OÜ Tartumaa, trükitud 900 eksemplari.
Võrguväljaanne: http://www.kambja.ee/