Ajaleht Koduvald
eelmine lehtNr. 6 (32) detsember 1999 järgmine leht

Selles lehes:

Kambja vallavolikogu esimees Mati Luik võtab kodanikke vastu iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 9- 12 vallamajas kabinetis 11
Kambja valla tuletõrje- ja päästeteenistuse korraldajana töötab nüüd Jüri Toomiste (tel. 416 333, 251 67 430).

Elva Tarbijate Ühistu taastas Kambja kaupluse
Avarama müügisaaliga poes tunnevad end mugavamalt nii ostjad kui müüjad

Kambja kaupluse taasavamise tunniks kogunes poe juurde rahvasumm, mida pole nähtud pärast kurikuulsat talongi- ja defitsiidiajastut. Need üksikud inimesed, kes juhtusid astuma 6. novembri südapäeva eel kahe järve vahelt aleviku poole, tundsid vastutulijate imestavaid pilke või kuulsid otsesõnalist päringut: “Kuhu nüüd, pimevaim? Pood tehakse lahti, kuid sina ei lähegi kohale?”

Augustikuu esimese päeva varahommikul süttis Kambja kauplus ja muutus ahervaremeks. Mitteametlikel andmetel kahtlustatakse süütamist, kuid politsei ei ole teinud kindlaks süüdlast.

Elva Tarbijate Ühistu tegevdirektor Hando Ivask lohutas kambjalasi juba põlenguhommikul, et pood taastatakse kindlasti. Poolteist kuud kulus tulest kahjustunud puitkonstruktsioonide eemaldamisele ja projekteerimisele. Seejärel saabusid oü Saverna Ehitus töömehed ja kaupluse taastamine läks lahti.

Kindlustusest oli vähe abi

Kauplus rajati vanadele palkseintele, kuid taastamise käigus venitati müügisaal 60 ruutmeetri võrra suuremaks ja muudeti kaunimaks poe fassaadi. Ümberehitus läks maksma ligikaudu 600 000 krooni. Kui tuli oleks võtnud poe seinad ja põranda täielikult, maksnuks hoone taastamine tublisti rohkem- umbes paar miljonit krooni.

Elva Tarbijate Ühistu Kambja kaupluse taastamiseks laenu ei võtnud, sest suvi oli kauplejaile soodus. Teiste poodide igapäevasest müügitööst kogunes sedavõrd kasumit, et selle arvel võidi taastada Kambjas kahjutule poolt hävitatu.

Ehkki kauplus oli kindlustatud, saadi hüvitusraha vaid 250 000 krooni. Tules hävis või kahjustus aga 160 000 krooni eest kaupa. Osake suitsunud kaubast müüdi elvalastele odavama hinnaga, osa toodi taastatud poodi uuesti müügile. Kasutusel on ka osa endise kaupluse sisustusest.

Kaupluste konkurentsis võidab tarbija

Avamispäeval pakkus Elva Tarbijate Ühistu ostjaile Prantsuse brändit ning degusteerida võis Võru leivakombinaadi toodangut. Tort oli nii kogukas, et seda jagus probleemitult kõigile ukse taga oma järge ootavaile ostuhuviliste.

Taastatud kauplus on endisest avaram ja valgem. Kauba eksponeerimiseks on paremad tingimused, kuid tundub, et müüdava sortiment silmaga nähtavalt laienenud ei ole. Kindlasti lisab Kambja poele ainupära see, et ainsana Elva Tarbijate Ühistus kaubeldakse seal Võru leivakombinaadi toodetega, millel on hea maitse ja suhteliselt taskukohaste hinnad. Letinurgal lebab paks fotoalbum, millest leiab mitukümmend värvipilti isuäratava väljanägemisega tortidest. Kui kolm päeva ette teatada, saab Kambja kaupluse kaudu endale tellida kõige meelepärase magusa pidulaua ehte. Võru torte saab kauplusest osta ka ettetellimiseta, kuid siis tuleb leppida olemasoleva valikuga või üldse ilma jääda (kui teised magusasõbrad on ette jõudnud).

Kaupluse juhataja Viive Rozental liikus mõni päev pärast poe taasavamist mureliku näoga riiulite vahel ja kirjutas üles, mis kaubad on otsa lõppenud või otsa lõppemas. “Rahvast käib tõesti rohkem kui varem. Riiulid tühjenevad kohe silmaga nähtavalt,” tõdes ta.

Närvilisele, ahastama pannud põlenguhommikule tagasi mõeldes leidis Viive Rozental, et pole halba ilma heata. “Nüüd on Kambjas kena pood, mis lausa tõmbab ostjaid.”

Enam kui kolm kuud teenindas kambjalasi vaid Haava pood. Suur ostukoormus käis väiksele poele selgelt üle jõu, mistõttu mõnikord said vajalikud kaubad otsa ning neid ei suudetud juurde tellida. Erapoe pidajad ja müüjad tulid kambjalaste teenindamisega jõudu mööda toime, kuid küllap on nemadki rahul, et pärast konkureeriva kaupluse avamist läks töökoormus taas normaalseks.

Toivo Ärtis
algusse

Julius Kuperjanovi tähtpäevaaktus Kuustes
Kodukandirahvas viis pärja legendaarse sõjamehe hauale Tartu Raadi kalmistul

Kambja Laulu- ja Mänguseltsi eestvadamisel tähistati 9. oktoobril Kuuste kooli saalis kodukandi suurmehe ja Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi (11. X 1894 – 2. II 1919) 105. sünniaastapäeva.

Aktuse juhatas sisse mehine orkestrimuusika, mis lõi suure sõjamehe mälestusõhtuks sobiva meeleolu. Lüürilisust ja mõtlikkust lisas Kuuste kooli tütarlaste ansambli esinemine. Kuuste ja Kambja kooli poiste ühendkoor “Sõdurilaul“ kõlas hoogsalt ja lustlikult- selles oli paras annus sõdurihuumorit.

Paula Polikarpuse, Kristi Kirsi ja Lauri Kivimaa ettekanne sisaldas põnevaid seiku Julius Kuperjanuvi kooliteest Sipe (Vana-Kuuste) ministeeriumikoolis. Valitud lõigud Kuperjanovi koolivenna Ruudi Toomi mälestustest lõid ettekujutuse tulevase sangari kujunemisest varases nooruses.

Ajalooõpetaja Erika Pastel andis põhjaliku ja huvitava ülevaate sangar Kuperjanovi võitlejateest Vabadussõjas.

Mälestusõhtu magnetiks kujunes ettearvatult Kuperjanovi Üksiku Jalaväepataljoni esinduse osavõtt üritusest. Kõigepealt kõneldi pataljoni struktuurist, õppuste ülesehitusest, ajateenijate ettevalmistusest. Sooja vastuvõtu osaliseks sai reamees, kes muhedalt kirjeldas ajateenija päeva äratusest magamaminekuni. Samal ajal oli koridori üles seatud moodsate käsitulirelvade näitus.

Kaitseliidu Kambja maleva poolt võttis sõna Heiki Kortspärn, kes muretses Kuperjanovile väärilise järelkasvu pärast. Ta märkis patriootilise kasvatustöö nõrkust ja noorsoo leiget isamaameelsust.

Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Heli Jaametsa esinemine seevastu äratas lootust, et töötahe ja edasipüüdlikkus pole noorte hulgast kadunud.

Kuperjanovi eeskuju tähtsust rõhutas ka Teisest maailmasõjast osa võtnud Valdo Raag, kes kinkis Kuuste koolile raamatu “Kolmas eskadrill“, milles kirjeldatakse eesti lahinglendurite võitlusteed viimases maailmasõjas.

Aktuse lõppedes pakuti kõigile kohaletulnutele kringlit ja kohvi. Nüüd avanes ka võimalus esinejatega vestelda. Kohe sattusid huviliste piiramisrõngasse tänased kuperjanovlased.

Sünnipäevaliste esindus Julius Kuperjanovi hauale Tartus Raadi kalmistul lillekimbu, mille mälestuslindilt võis lugeda: “Kodukandi kangelasele Julius Kuperjanovile Kambja valla rahvalt”.

Laulu- ja Mänguseltsi juhatus tänab kõiki, kes ei pidanud paljuks tulla kallil laupäevasel päeval Kuperjanovile austust avaldama. Eriline tänu kuulub kõigile esinejatele ja virkadele Kuuste naistele, kes aitasid kohvilauda ette valmistada. Kindlasti kiidab sõdurpoiste kõht ka Vana- Kuuste juustumeistreid ja härra Mart Polikarpust maitsva juustukera eest.

Kaido Mark
algusse

Vallavolikogu tööd juhib Mati Luik
Valijate tahe: volikogus sai 12 kohta valimisliit Koduvald ja 3 kohta erakond Isamaaliit

Kokkuvõte vallavolikogu valimistest

Kolmel eelhääletuspäeval ja valimispäeval 17. oktoobril valisid Kambja valla inimesed endale vallavolinikud, kes hakkavad kujundama Kambja valla käekäiku kolmel järgmisel aastal.

Rahva tahtel sai 15-liikmelises volikogus kaksteist kohta kodanike valimisliit Koduvald, mille võtmeisikud on juhtinud Kambja elu aastast 1993. Erakonna Isamaaliit esindajatele jagus kolm rahvaasemiku tooli. Üksikkandidaadid ei suutnud koguda neil valimistel lihtkvoodiks vajalikku häältearvu (65, 27 poolthäält).

Kambja valla hääleõiguslike kodanike registrisse oli kantud 1876 isikut (Kambja valimisjaoskonnas 1360, Kuuste jaoskonnas 516), kelle seas oli ka 21 hääleõiguslikku välismaalast (Kambjas 19, Kuustes 2).

Ehkki riik kulutas ligikaudu miljon krooni reklaamiraha kohalike omavalitsuste valimiste tutvustamiseks ja propageerimiseks ajakirjanduses, suhtus rahvas valimistesse äärmiselt leigelt. Ka Kambja vallas oli valimistel osalemise protsent tagasihoidlik: hääletamissedeli täitis vaid 981 valijat ehk 52,3 % valijate koguarvust (Kambjas käis valimas 733 isikut ehk 52,9 % nimekirja kantutest, Kuustes 248 isikut ehk 48,1%).

Valimistepäeva hilisõhtul selgus, et valijailt saadud usalduse elik häälte arvu järgi on õigus volikogusse kuuluda järgmistel kandidaatidel: Ivar Tedrema- 233 poolthäält, Heli Jaamets- 79, Avo Alliksaar- 38, Gunnar Ots- 35, Enno Soodla- 34, Irma Drenkhan- 29, Mati Luik- 27, Anne Palumets- 26, Jüri Erkmaa- 26, Helve Tenno- 25, Hella Sule- 25, Heiki Kortspärn- 20 (kõik valimisliidust Koduvald), Alar Palla- 40, Anne Välja- 35, Mait Rebane- 32 (kõik erakonnast Isamaaliit).

Tegelikkuses hakkas volikogu koos käima veidi teisenenud koosseisus, sest 16. oktoobril kehtima hakanud Kohaliku omavalitsuse seaduse muudatus ei luba volikogusse kuuluda isikutel, kes on vallavalitsuse palgalised teenistujad (varem kehtis see piirang vaid vallavalitsuse liikmete kohta). Sestap kinnitas valla valimiskomisjon Heli Jaametsa, Enno Soodla ja Hella Sule asendajatena volikogu koosseisu Mare Mõisa- 15 poolthäält, Tormas Tuuliku- 13 ja Õie Kööseli- 13. Pärast seda, kui Ivar Tedrema valiti uueks/ uuesti vallavanemaks, pidi ta volikogu koosseisust lahkuma ja tema asendusliikmeks kinnitati Anton Kruuse- 12 poolthäält.

Kambja valla volikogu

neljandasse koosseisu kuuluvad praegu:

Avo Alliksaar, Gunnar Ots, Irma Drenkhan, Mati Luik, Anne Palumets, Jüri Erkmaa, Helve Tenno, Heiki Kortspärn, Mare Mõisa, Tormas Tuulik ja Õie Köösel, Anton Kruuse (kõik valimisliidust Koduvald), Alar Palla, Anne Välja, Mait Rebane (kõik erakonnast Isamaaliit).

Vastvalitud Kambja vallavolikogu neljas koosseis on jõudnud pidada kolm istungit- 28. oktoobril, 4. novembril ja 2. detsembril 1999. Volinike kaks esimest koosistumist kulusid volikogu organisatsiooniliste küsimuste lahendamiseks, kuid jõuti tutvuda ka Riigikontrolli aktiga, mis puudutas uue kooli ehituskonkurssi ja riigieelarvest laekunud vahendite sihipärast kasutamist. Kolmas istung oli juba tublisti töisema päevakorraga.

Volikogu startis 4. novembril

“Lugupeetavad Kambja valla volikogu liikmed, õnnitlen teid Kambja valla volikogu liikmeks valimise puhul!” lausus valla valimiskomisjoni esimees Enn Liba volikogu esimese istungi alustuseks. “Küsisin mitme inimese käest, kas tohin praegu vigurit teha.”

Valimiskomisjoni esimehe vigur seisnes selles, et ta luge ette ühe õpilase luuletuse, mis rääkis metsast ja metsa minekust. Ehkki volikogu istungi korraldamise reglement ei näe ette deklameerimist, oli luuletus igati sobiv ja sümboolne: vallavolinikud peavad tegutsema ju selle nimel, et valla elu ei läheks metsa.

Pärast üllatushetke kulges volikogu istung protokollikohaselt, oli ladus ja töine. Salajasel hääletusel valiti üksmeelselt volikogu esimeheks osaühingu Fuelmarina juhatajana töötav Mati Luik (sündinud 5. juunil 1971, valimisliit Koduvald), kes eelmises volikogus oli revisjonikomisjoni esimees.

Volikogu aseesimeheks sai erakonda Isamaaliit esindav Audentese erakooli üliõpilane Alar Palla (sündinud 15. jaanuaril 1980). Tema kandidatuuri esitasid nii Isamaliit kui valimisliit Koduvald. Volikogu eelmises kooseisus tegutses aseesimehena Alar Palla ema Helve Palla, kes seekordsetel valimistel ei kandideerinud.

Volikogu rahuldas vallavanem Ivar Tedrema poolt esitatud Kambja vallavalitsuse lahkumispalve. Vallavalitsusele tehti ülesandeks jätkata oma ülesannete täitmist kuni volituste lõppemiseni, see on uue vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

Kambja uueks vallavanemaks valis volikogu üksmeelselt Ivar Tedrema (sünd. 19. aprillil 1954), kes on olnud selles ametis aastast 1993.

Vallavolinikud otsustasid, et volikogu töö paremaks korraldamiseks, otsuste ettevalmistamiseks ja eelnevaks aruteluks tuleb moodustada kuus volikogu alatist komisjoni. Valimisliidu Koduvald poolt välja pakutud komisjonide nimestik erineb mõnevõrra sellest, mis oli eelmise volikogu ajal. Kaotatud on maakomisjon, täpsustatud mitme komisjoni nime.

Salajasel hääletusel valiti komisjonide esimehed, kes kõik kuuluvad valimisliitu Koduvald. Isamaaliit esitas Mait Rebase sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni, Anne Välja kultuuri- ja hariduskomisjoni ning Alar Palla vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni esimehe kandidaadiks, kuid salajasel hääletusel Koduvald nende kandidatuure ei toetanud, vaid kindlaks oma kandidaatidele.

Volikogu otsustas, et Kambja vallavalitsusse hakkab kuuluma 7 liiget. (Nii oli ka varem, kuid siis lubas seadus vallasekretäril vallavalitsusse kuuluda. Nüüd osaleb vallasekretär vallavalitsuse koosolekust sõnaõiguslikuna, kuid otsustada ei saa.)

Muutus ka vallavalitsuse struktuur: vallavanem, majandusnõunik, sotsiaalnõunik ja pearaamatupidaja kuuluvad vallavalitsusse ametikoha tõttu, kolm vallavalitsuse liiget kinnitab volikogu vallavanema ettepanekul.Vallavanemana jätkab Ivar Tedrema
Volikogu kinnitas alatiste komisjonide koosseisud ja muutis maamaksumäärasid

Volikogu teine istung

Vallavolinikud kinnitasid 4. novembril volikogu alatiste komisjonide koosseisud. Vastavad ettepanekud esitasid volikogu esimesel istungil valitud komisjonide esimehed.

Revisjonikomisjon (3 liiget):

Avo Alliksaar- komisjoni esimees, eraettevõtja,
Jüri Erkmaa- talunik,
Mare Mõisa- Kambja kooli õpetaja.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (8 liiget):

Helve Tenno- komisjoni esinaine, Kodijärve hooldekodu majandusjuhataja,
Heli Jaamets- valla sotsiaalnõunik,
Õie Köösel- taluperenaine,
Irma Drenkhan- Kambja Ambulantsi pereõde,
Helle Toom- Kambja lasteaia juhataja,
Mare Paidra- Kambja kooli õpetaja,
Milvi Paas- Kavandu sidejaoskonna juhataja,
Tormas Tuulik- liikluspolitsei juhtivinspektor.

Kultuuri- ja hariduskomisjon (8 liiget):

Irma Drenkhan- komisjoni esinaine, Kambja Ambulantsi pereõde,
Märt Jaamets- valla kultuuritöötaja,
Heiki Kortspärn- oü Cambi juhataja,
Anne Välja- Kambja spordihoone juhataja,
Rein Härmoja- Kuuste kooli direktor,
Anne Palumets- Kuuste kooli õpetaja,
Enn Liba- Kambja kooli direktor,
Eha Paade- oü Cambi pearaamatupidaja.

Vallaplaneeringu ja eelarvekomisjon (8 liiget):

Gunnar Ots- komisjoni esimees, taluperemees,
Mati Luik- osaühingu juhataja, vallavolikogu esimees
Anton Kruuse- taluperemees,
Ivar Tedrema- vallavanem,
Anne Palumets- Kuuste kooli õpetaja,
Enno Soodla- valla majandusnõunik,
Anto Viigi- füüsilisest isikust ettevõtja, jurist,
Valdur Jaamets- eraettevõtja.

Keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjon (5 liiget):

Anne Palumets- komisjoni esinaine, Kuuste kooli õpetaja,
Õie Köösel- taluperenaine,
Anton Kruuse- taluperemees,
Toomas Saik- metsnik,
Mart Eensaar- taluperemees.

Korrakaitsekomisjon (8 liiget):

Heiki Kortspärn- komisjoni esimees, oü Cambi juhataja,
Tormas Tuulik- liikluspolitsei juhtivinspektor,
Mati Luik- osaühingu juhataja,
Alar Palla- üliõpilane, vallavolikogu aseesimees,
Enno Soodla- valla majandusnõunik,
Ivar Siimo- vallavalitsuse liige,
Viktor Nopponen- politsei vanemkonstaabel,
Vello Tollimägi- oü Cambi töötaja.

Lähtudes Tartumaa Omavalitsuste Liidu põhikirjast, delegeeriti Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale vallavolikogu liikmed Mati Luik ja Alar Palla. Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosseisu delegeeriti vallavanem Ivar Tedrema.

Volikogu esindajateks koolide hoolekogudes kinnitati Irma Drenkhan (Kambja Põhikoolis), Õie Köösel (Kuuste koolis) ja Helve Tenno (Unipiha koolis).

Vallavanem Ivar Tedrema ettepanekul kinnitati vallavalitsuse koosseis: majandusnõunik Enno Soodla, pearaamatupidaja Raili Kruuse, sotsiaalnõunik Heli Jaamets, Priit Päkk, Ivar Siimo, Uno Rehk. Vallavalitsusse kuulub mõistagi ka vallavanem Ivar Tedrema. Vallasekretär Reet Kiuru osaleb kõigil vallavalitsuse istungitel, kuid seadus ei luba tal enam vallavalitsusse kuuluda. Kui võrrelda eelmist ja praegust vallavalitsust, siis on tõusnud vallaametnike osatähtsus ja vähenenud väljaspool vallaasutusi ametis olevate inimeste arv.

Kambja vallavalitsuse koosseis:

Ivar Tedrema, Enno Soodla, Heli Jaamets, Raili Kruuse, Uno Rehk, Priit Päkk, Ivar Siimo.

Volikogu muutis Kambja vallavolikogu 6. aprilli 1999. a. määruse nr 6 “Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord” punkt 1. ja sõnastas selle järgmiselt:

“1. Kinnitada majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise korraldajaks, hoidjaks ja kontrollijaks vallavolikogu revisjonikomisjon.”.

Vallavolikogu eelmises koosseisus täitis eeltoodud ülesandeid üks volikogu liige (Hella Sule). Määrus “Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord” näeb ette, et majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse vallalehes. Volikogu eelmise koosseisu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid Koduvalla veergudele ei jõudnud, sest enne lõppes volikogu tegevusaeg.

Volikogu kolmas istung

Päevakord 2. detsembri istungil:
1 Maamaksu määra kehtestamine.
2.Valla asutuste ametikohtade struktuuri kinnitamine.
3.Kambja kooli ehituse Riigikontrolli otsuse tutvustamine.
4.Alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine.
5.Sotsiaaleluruumi kinnitamine.
6.Vallavalitsuse liikmetel teisel töökohal töötamise lubamine.
7.Vallavalitsuse liikmete töötasu kinnitamine.
8.Valla teenetemärgi kandidaatide tutvustamine.
9.Laenu- hoiuühistu info laenudest.

Maamaksumäär muutub

Vallavolikogu kehtestab igal aastal järgmiseks aastaks maamaksu määrad. Et Riigikogu on muutnud mõningaid maa maksustamise põhimõtteid, toob järgmisel aastal kehtima hakkav maksumäär maaomanikele nii häid kui halbu üllatusi. Odavamaks muutub metsamaa, kallineb õue- aiamaa.

Volikogu kehtestas 2000. aastaks haritava maa, loodusliku rohumaa ja metsamaa maamaksu määraks 1 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel kasutatava maa (õue- aiamaa, muu maa) maamaksu määraks kehtestati 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Volikogu otsustas, et vanadus- ja invaliidsuspensioni saajatel on 2000. aastal maamaksuvabastuse summaks ühe maakasutaja kohta 100 krooni.

Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt väheneb järgmisel aastal maamaksu laekumine Kambja valla eelarvesse (tänavu toob maamaks vallakassasse 760000 krooni, tuleval aastal vaid 460000 kr).

Arutelu käigus tõstatas vallavolinik Mait Rebane küsimuse, kas ei oleks õige lugeda mitteharitud haritav maa ka muuks maaks ning nõuda selle eest maamaksu kõrgema määra järgi. Vallavanema vastusest selgus, et tegelikkuses ei tohi seda teha. “Maad maksustatakse selle järgi, kuidas maa on kantud katastrisse. Turumajanduse tingimustes ei saa sundida kedagi maad harima, kui see tal ära ei tasu.”


Volinikud esitavad valla teenetemärgi kandidaate
Volikogu otsusega kinnitati sotsiaalkorter ja loodi valla asutus Kambja Spordihoone

Sotsiaaleluruum Kambjasse

Valla majandusnõunik Enno Soodla selgitas volinikele, et pärast seda, kui oü Cambi andis kodanik Toomsalu suure üürivõla tõttu kohtusse ning kohus tõstis üürniku välja, on Kambjas üks vaba korter (Männi 15- 19). Ta tegi vallavalitsuse nimel ettepaneku, et seda korterit hakatakse edaspidi kasutama nn sotsiaalkorterina. See tähendab, et korter antakse volikogu otsusel tähtajaliselt üürile, kuid üürnikul ei teki korteri erastamise õigust.

Volikogu pidas vajalikuks nn sotsiaalkorteri olemasolu ja võttis vastu otsuse “Üürilepingu alusel kasutatava eluruumi kinnitamine”.

Loodi valla asutus Kambja Spordihoone

Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku jätta välja vallavalitsuse töötajate nimekirjast spordihoone töötajad ning moodustada alates 1. märtsist 2000 valla asutus Kambja Spordihoone. Vallavanem mainis põhjenduses, et spordihoones on mitu töötajat ja seega võib olla ka omaette asutus.

Otsustati, et Kambja vallavalitsuse teenistujate koosseisu kuuluvad alates 1. jaanuarist 2000:

 • vallavanem;
 • vallavalitsuse liige (3 ametikohta);
 • vallasekretär;
 • majandusnõunik;
 • sotsiaalnõunik;
 • pearaamatupidaja;
 • vanemspetsialist;
 • maanõunik;
 • maakorraldaja;
 • raamatupidaja- kassapidaja;
 • raamatupidaja;
 • passiametnik- kaitseväe arvestaja;
 • vallaarhitekt (0,5 ametikohta);
 • jurist (0,5 ametikohta);
 • keskkonnanõunik (0,5 ametikohta);
 • vallaarst;
 • informaatik;
 • kultuuritöötaja;
 • internetipunkti administraator (2 kohta);
 • autojuht- sotsiaalhooldustöötaja;
 • koristaja.


Vallavalitsejate töö ja tasu

Riik on kehtestanud seadusesätte, mille järgi vallavalitsuse liikmed tohivad teist töökohta omada vaid volikogu loal. Kambja vallavalitsuse 7 liikme seas on 3 isikut, kelle jaoks asjadega tegelemine ei ole põhitöökoht. Uno Rehk (füüsilisest isikust ettevõtja) ja Priit Päkk (oü Helpreht juhataja) saidki volikogult loa oma põhitööl jätkamiseks.

Ivar Siimolt, vallavalitsuse liikmelt ja Kuuste poe juhatajalt Ivar Siimolt ei olnud laekunud avaldust.

Volikogu loal saab jätkata füüsilisest isikust ettevõtjana (Sepa talu peremees) vallavanem Ivar Tedrema. Majandusnõunik Enno Soodlal lubati okka edaspidigi Kambja Laenu- hoiuühistu juhatuse esimees (nende kohustuste täitmise eest ta palka ei saa).

Vallavalitsuse liikmed Uno Rehk, Priit Päkk ja Ivar Siimo saavad vallaasjadega tegelemise eest 990 krooni kuus. Volinik Mait Rebane uuris, kas ei oleks võimalik tõsta seda palka, kuid vallavanem ütles, et töötasude suurus on kehtestatud käesoleva aasta eelarvega.

Teised vallavalitsuse liikmed täiendavat tasu ei saa, sest on põhikohaga tööl vallavalitsuses.

Teenetemärgi kandidaadid

Tuleva aasta 24. veebruaril annetab Kambja vald teise teenetemärgi ja kaheteistkümne miinimumpalga suuruse rahalise preemia ühele teenekale kambjalasele. Volikogu esimees Mati Luik luges ette kaks avaldust, milles pakutakse välja teenetemärgi kandidaate.

Heiki Kortspärn on esitanud juba 4. oktoobril 1999 kunagise Kambja kooli direktori, Forseliuse Seltsi looja ja tegevesimehe Madis Linnamägi kandidatuuri.

Jüri Erkmaa soovitab oma 15. novembri 1999. aasta toetusavaldusega annetada teenetemärk kauaaegsele Kambja sovhoosi peaagronoomile (aastatel 1949- 1990) ning vilkale isetegevuslasele Eevi Isakule.

Volikogu ja vallavalitsuse liikmed võivad teenetemärgi kandidaate välja pakkuda 15. detsembrini. Heiki Kortspärn mainis, et toob esile veel ühe kandidatuuri. Madis Linnamägi kandidatuuri esitas ta juba sel ajal, kui oli veel eelmise volikogu liige. “Ei olnud ju kindel, kas pääsen uuesti volikogusse,” põhjendas ta oma nutikat kiirustamist.

Hoiu-laenuühistu tegevusest

Kambja Hoiu- laenuühistu esimees Enno Soodla teatas volikogus, et rahandus- ja võimuringkondades on ühistut märgatud. Soodla sõnul oli Kambja ühistu üks kolmest Eestis, kellele anti kasutamiseks Euroopa Liidult saadud laenuraha. Nüüd hakkab ühistu seda oma liikmetele väikeettevõtluse arendamiseks edasi laenama. Laenu antakse kuni kolmeks aastaks. Laenuprotsent on pankadest soodsam, sel aastal 13%.

Täpsemat infot Kambja Laenu- hoiuühistu tegevusest

Toivo Ärtis
algusse

Erakond Isamaaliit tänab valijaid.

Erakond Isamaaliit esindajad Kambja valla volikogus

Anne Välja
Alar Palla
Mait Rebane

edastavad teie sõnumi Toompeale. Kritiseerige julgesti!Valimisliit Koduvald tänab kõiki toetajaid ja usaldajaid.

Kolmel järgmisel aastal tahame Kambja valla elu korraldada Anton Hansen- Tammsaare mõtet järgides: “Inimene teeb ikka selle tahtmist, kes temasse usub.”

Soovime kõigile kambjalastele rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust!
 

Valimisliit Koduvald on teatanud avalikult, et kasutas valimiskampaaniaks 9805 krooni: 9000 maksti trükifirmale BürooDisain kalendrite eest, 385 krooni kulus kandidaatide fotografeerimiseks, 20 krooni eest osteti paberit ning 400 krooni tasuti vallakassasse ruumide rendi ja paljundamistööde eest.

Koduvald kogus valimiskampaaniaks kasutatud raha oma kandidaatidelt annetustena.

Kambjas kandideerinud erakonna Isamaaliit kandidaatide valimiskulutuste kohta puuduvad vallalehel andmed, sest erakonnad esitasid oma kulude koondaruande vabariigi valimiskomisjonile.Vallavalitsuse protokolliraamatust

Vallavalitsuse uus koosseis on pidanud 2 istungit, 16. ja 23. novembril. Vaadati läbi:

1.kolm kinnistu ostu-müügi lepingut ja otsustati, et Vallavalitsus ei kasuta nende puhul ostu eesõigust;

2.võõrandatud maa tagastamise avaldusi oli 6 ja otsustati välja anda korraldused;

3.maa erastamise avaldusi oli esitatud 26 ja nende puhul anti nõusolek toimikute vormistamiseks.

Hella Sule
algusse

Hääletamistulemused Kambja vallavolikogu valimistel


Nimekiri/ Kandidaat Võrdlusarv Kokku Kambjas Kuustes
KVL Koduvald
Ivar Tedrema  
233
209
24
Heli Jaamets  
79
60
19
Avo Alliksaar
269.3577
38
3
35
Gunnar Ots
207.9144
35
34
1
Enno Soodla
170.0848
34
33
1
Irma Drenkhan
144.3452
29
20
9
Mati Luik
125.6465
27
27
0
Anne Palumets
111.4186
26
1
25
Jüri Erkmaa
100.2121
26
7
19
Helve Tenno
91.1462
25
25
0
Hella Sule
83.6537
25
23
2
Heiki Kortspärn
77.3527
20
17
3
Mare Mõisa
71.9763
15
15
0
Tormas Tuulik
67.3323
13
13
0
Õie Köösel
63.2785
13
1
12
Anton Kruuse
59.7077
12
2
10
Toomas Saik
56.5372
11
11
0
Mart Eensaar
53.7024
11
10
1
Anto Viigi
51.1517
8
8
0
Milvi Paas
48.8440
8
8
0
Anneli Kask
46.7456
8
0
8
Uno Rehk
44.8289
7
7
0
Priit Päkk
43.0709
7
7
0
Mare Paidra
41.4523
7
7
0
Vaiki Agarmaa
39.9570
7
7
0
KOKKU
724
555
169
Erakond Isamaaliit
Alar Palla
217.0000
40
2
38
Anne Välja
116.2874
35
33
2
Mait Rebane
80.7329
32
29
3
Rita Tartes
62.3169
25
25
0
Margus Kriiva
50.9785
23
15
8
Kaido Tammepõld
43.2637
15
14
1
Assar Luha
37.6592
13
13
0
Lauri Matsin
33.3948
11
10
1
Peep Rannik
30.0360
10
9
1
Merle Miilmann
27.3187
7
7
0
Valdo Raag
25.0730
5
5
0
Anne Päkk
23.1844
1
1
0
KOKKU
217
163
54
Üksikkandidaadid
Ly Brikkel  
27
2
25
Tiina Tiideberg  
11
11
0
KOKKU
38
13
25
Ringkond KOKKU
979
731
248

Hääletamisest osavõtt Kambja vallavolikogu valimistel 17. oktoobril 1999
Kambja vald Nimekirja kantud Hääletamissedeli võtnud Hääletanud
  kodanikke välismaalasi kokku kodanikke % välismaalasi % kokku % kokku %
Kambja jsk 1341 19 1360 710 52.9 8 42.1 718 52.8 733 53.9
Kuuste jsk 514 2 516 241 46.9 1 50.0 242 46.9 248 48.1
KOKKU 1855 21 1876 951 51.3 9 42.9 960 51.2 981 52.3

Kes on kes Kambja vallavolikogus ja –valitsuses?


Isik Ametid ja ülesanded Kambja valla juhtimisel
Ivar Tedrema Vallavanem, vallavalitsuse liige, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige
Enno Soodla Valla majandusnõunik, vallavalitsuse liige, korrakaitsekomisjoni liige, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige
Raili Kruuse Valla pearaamatupidaja, vallavalitsuse liige
Heli Jaamets Valla sotsiaalnõunik, vallavalitsuse liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
Priit Päkk Vallavalitsuse liige
Ivar Siimo Vallavalitsuse liige, korrakaitsekomisjoni liige
Uno Rehk Vallavalitsuse liige
Mati Luik Vallavolikogu esimees, Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päeva delegaat, korrakaitsekomisjoni liige, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige
Alar Palla Vallavolikogu aseesimees, Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päeva delegaat, korrakaitsekomisjoni liige
Tormas Tuulik Vallavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
Heiki Kortspärn Vallavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni esimees, kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
Gunnar Ots Vallavolikogu liige, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni esimees
Anton Kruuse Vallavolikogu liige, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige, keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjoni liige
Anne Palumets Vallavolikogu liige, keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjoni esinaine, vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige, kultuuri- ja hariduskomisjoni liige, 
Irma Drenkhan Vallavolikogu liige, kultuuri- ja hariduskomisjoni esinaine, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige, vallavolikogu esindaja Kambja kooli hoolekogus
Anne Välja Vallavolikogu liige, kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
Helve Tenno Vallavolikogu liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esinaine, vallavolikogu esindaja Unipiha kooli hoolekogus
Õie Köösel Vallavolikogu liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige, keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjoni liige, vallavolikogu esindaja Kuuste kooli hoolekogus
Avo Alliksaar Vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni esimees, majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmine
Jüri Erkmaa Vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni liige, majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmine
Mare Mõisa Vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni liige, majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmine
Mait Rebane Vallavolikogu liige
Mart Eensaar Keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjoni liige
Toomas Saik Keskkonnakaitse- ja heakorrakomisjoni liige
Milvi Paas Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
Mare Paidra Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
Helle Toom Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige
Enn Liba Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
Eha Paade Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
Rein Härmoja Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige
Märt Jaamets Kultuuri- ja hariduskomisjoni liige, valla kultuuritöötaja
Valdur Jaamets Vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige
Anto Viigi Vallaplaneeringu ja eelarvekomisjoni liige
Viktor Nopponen Korrakaitsekomisjoni liige
Vello Tollimägi Korrakaitsekomisjoni liige
algusse

Riigikontrolli peakontrolöri otsus

Peakontrolöri 3. novembri 1999. a otsus nr 70-13/005/17 Riigieelarvest eraldatud investeeringute kasutamise seaduslikkus Kambja vallas

Riigikontrolli 1999. aasta tööplaani kohaselt kontrollis juhtivkontrolör Veljo Ottender ajavahemikul 13.08.-10.10.1999. a Kambja vallavalitsuses vallale riigieelarvest eraldatud investeeringute kasutamist. Kontrolliaktid nr 70-12/005/017 ja 70-12/005/017-2 anti kontrollitavale üle vastavalt 28.09.1999. a ja 26.10.1999. aastal. Kontrolliaktides sisalduvaid fakte ei vaidlustatud, aktis esitatud hinnangute kohta vastulauseid ei esitatud.

Käesoleval kontrollimisel seati eesmärgiks Kambja Põhikooli (II etapi) ehituseks ettenähtud investeeringute kasutamisel hinnata riigihangete seaduse (edaspidi ka - RHS) järgimist ja Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1997. a määrusega nr 150 kinnitatud Ehitusprojekteerimise ja ehitustööde riigihangete teostamise eeskirja täitmist. Lähtuvalt RHS '-st 1 on selle seaduse ja eeskirjade järgimine eelduseks, et riigihankeks kasutavaid vahendeid kasutatakse ratsionaalselt ja säästlikult. Kambja kiriku ehituseks ettenähtud vahendite reeglipärasuse kontrollil hinnati lisaks ka planeerimis- ja ehitusseaduse, muinsuskaitseseaduse nõuetest kinnipidamist.

14. sajandil ehitatud ja 1944. aastal sõjakeerises tulekahju tagajärjel hävinenud kiriku taastamistöödega alustati 1988. aastal. Kirikust olid alles ainult kiriku müürid, mis ajavahemikul 1944-1988 tugevasti lagunenud. Käesolevaks ajaks on põhiosas taastamistööd tehtud. Kavandatud tööde lõpetamiseks on vaja orienteeruvalt 4 kuni 5 mln krooni.

Kambja Põhikooli koolihoone ehitus nähti ette Kambja valla arengukava kohaselt 1992. aastal. Kuid raha puudumise tõttu alustati ehitusega alles 1998. aastal ja riigi toel. Koolihoone esialgne 432 õpilaskohaga projekt korrigeeriti 250 õpilaskohale. Koolihoone projekt kinnitati Kambja Vallavolikogus 08.05.1998. a. Hoone kubatuur on esialgse kavaga vähenenud ca kaks korda. Hoone ehitamine on jaotatud kahte etappi. Kuna Kambja vallal puuduvad omavahendid koolihoone lõpuni ehitamiseks ehitustehnoloogiliselt põhjendatud aja jooksul, siis Kambja vald on pöördunud abi saamiseks riigi poole. Projektijärgse taotluseelarve kohaselt läheb koolihoone ehitus maksma 40,8 mln krooni. Käesolevaks ajaks on ehitustöid tehtud 11 mln krooni eest. Kambja vald ei ole hanke jaotamisega püüdnud välistada RHS-s sätestatud riigihangete teostamise korra järgimist. Koolihoone ehituse jaotamine etappideks on tingitud finantseerimise ebakindlusest.

RIP-i programmi raames kohalikele omavalitsusüksustele investeeringuteks eraldatud raha sihipärase ja tõhusa kasutamise eest vastutab ning teeb kontrolli projekti asukohajärgne maavalitsus. Tartu Maavalitsuse ettepanekul määrati riigihanke pakkumiste hindamiskomisjoni koosseisu Vallavalitsuse 15.06.1999. a korraldusega maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna peaspetsialist.

Kontrollimisel tehti järgnevad olulisemad märkused:

Kambja kirik:

Kambja kiriku taastamistöödeks riigieelarvest eraldatud vahendeid, kokku 4,3 mln krooni, on kasutatud sihipäraselt. Kontrollija juhtis tähelepanu asjaolule, et riigieelarveliste investeeringute kasutamisel ei ole järgitud Vabariigi Valitsuse 1995., 1996., 1997. ja 1998. a määrustega kinnitatud valla- ja linnaeelarvetele investeeringuteks määratud eraldiste jaotamise korras sisalduvaid nõudeid. Kambja Vallavalitsus on eraldanud kiriku taastamistööde tegemiseks omavahendeid 8,6 % ulatuses projekti maksumusest, s.o vähem kui nõutud 10%.

Kambja kiriku taastamistöödel ei ole järgitud muinsuskaitseseaduse nõuded, s.o tehniline projekt on kooskõlastamata Muinsuskaitseinspektsiooniga, Muinsuskaitseinspektsioonilt ei ole taotletud ehitusluba.

Kiriku projektmaterjalide eeskirjade kohast läbivaatamist ja heakskiitmist ei ole toimunud. Ehitusprojektile ei ole tehtud ka ekspertiisi. Puudub planeerimis- ja ehitusseaduse kohane ehitusluba.

Kambja Vallavalitsuse ja AS-i Stinger, samuti vallavalitsuse ja AS-i Stinger-R vahel (aastatel 1995-1998) sõlmitud töövõtulepingutest ei ole järjekindlalt kinni peetud. Kuigi tööde üleandmis-vastuvõtu aktid on olemas puuduvad kirjalikud protokollid lõpetatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise kohta, mille tõttu töövõtja on lepinguga määratud garantiijärgsetest kohustustest vabastatud. Töövõtjale on tehtud ka põhjendamatuid ettemakseid.

Kiriku ehitustöödel teeb omanikujärelvalvet vallaametnik, kellel puudub selleks üldehitustööde ja restaureerimistööde järelvalve litsents.

Kambja Põhikooli II ehitusetapp

RHS-s seatud eesmärgi kohaselt loob ostja maksimaalsed eeldused võimalikult paljude potentsiaalsete pakkujate osalemiseks pakkumismenetluses, ega tee mingeid takistusi pakkumises osalemiseks. Tegelikult seati pakkujatele tingimuseks, et nad teatud ajavahemikul registreeriksid oma osavõtu soovi. Isikutele, kes eelnevalt määratud tähtajal end ei registreerinud keelduti pakkumisdokumente väljastamast. Valla tegevus eelregistreerimata võimaliku pakkuja suhtes ei olnud õiguspärane ja kooskõlas RHS-ga, mille peale AS MERKO EHITUS esitas Riigihangete Ametile protesti ja see rahuldati. Selle nõude rikkumise tõttu AS MERKO EHITUS ei saanud välja võtta etteantud tähtajal pakkumisdokumentatsiooni. See episood tingis ka pakkumise esitamise tähtpäeva edasilükkamise kahe nädala võrra.

RHS kohaselt ostja on kohustatud selgitusi andma ja antud selgitused edastama ka teistele pakkujatele enne pakkumiste esitamise tähtpäeva saabumist. Kambja valla riigihanke eest vastutav ametnik ei olnud piisavalt hoolikas, et pakkumises osalenud AS MERKO EHITUS oleks kogu vajaliku teabe saanud ettevõtja aadressil. Kontrollija jäi siiski kogutud tõendite alusel arvamusele, et teave siiski jõudis AS MERKO EHITUS juhtkonnani.

RHS mõtte kohaselt peab igal pakkujal olema võimalus ostja otsus pakkumise tagasilükkamise kohta vaidlustada. Vastavalt RHS '-le 54 teavitati pakkujat pakkumise tagasilükkamisest, et see saaks oma õigusi kaitsta ja tehtud otsust vaidlustada. Pakkumiskutses seati tingimuseks pakkumiskutse dokumentide tingimustele mittevastavad pakkumised tagasi lükata. AS MERKO EHITUS ei ole pakkumise tagasilükkamise otsust Riigihangete Ametis protestinud. Kontrollija jäi arvamusele, et Kambja vald on tegutsenud RHS-s kehtestatud põhimõtteid jälgides. Kontrollija märgib puudusena, et pakkumise tagasilükkamise otsusest ei teavitatud pakkujat AS-i MERKO EHITUS pakkumises märgitud aadressil, vaid tütarettevõtte aadressil. Kontrollija lähtus oma hinnangul asjaolust, et AS Merko Tartu on AS MERKO EHITUS tütarettevõte ning pakkumisel oli kavandatud sama ettevõtja üldehitustööde tegijaks ning selle ettevõtja juhatuse esimees ehituse üldjuhiks ning pakkumise dokumentidele kirjutas alla sama ettevõtja juhatuse liige. Jääb selguseta, miks teave pakkumise tagasilükkamisest ei jõudnud AS MERKO EHITUS juhtkonnani.

RHS ' 31 kohaselt edukaks tunnistatud pakkumise kohta teade edastatakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest kirjalikult kõigile pakkujatele. Teade pakkumise edukaks tunnistamise kohta edastatakse pakkujatele, et need oma õiguste rikkumise korral saaksid selle vaidlustada. Kontrollija asus seisukohale, et pärast pakkumise tagasilükkamist ei ole pakkuja enam pakkumise protsessiga seotud, kui ta ei ole tagasilükkamist vaidlustanud. AS-le MERKO EHITUS teatati pakkumise tagasilükkamisest 15.07.1999. a. Otsus eduka pakkumise kohta tehti 22.07.1999. a. Pakkumise tagasilükkamise otsust AS MERKO EHITUS ei protestinud. Seega edasisest avatud pakkumise kulgemisest teda teavitama ei pidanud, kuna tegemist ei olnud pakkujaga RHS ' 31 lg 2 tähenduses.

Kontrollimaterjalide alusel o t s u s t a n :

1.Nõustuda kontrolliaktis kontrollija tehtud märkustega

2.Kambja Kiriku taastamistööde tegemiseks on riigivahendeid kasutatud sihipäraselt, kuid investeeringute kasutamisel ei ole järjekindlalt kinni peetud kehtestatud eeskirjadest

3.Kambja Põhikooli II etapi ehituseks ettenähtud investeeringute kasutamisel on Kambja Vallavalitsus põhiosas järginud riigihangete seaduse ja Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1997. a määrusega nr 150 kinnitatud ehitusprojekteerimise ja ehitustööde riigihangete teostamise eeskirjade nõudeid. Arvestades Põhikooli taotluseelarvelist maksumust ja lähtudes riigihangete seaduse '-st 1 ja eeskirjade p-st 33 pidanuks Kambja Vallavalitsus kaasama tehtud pakkumiste hindamisse sõltumatu eksperdi

4.Asuda seisukohale, et õigusrikkumised on osutunud võimalikuks vallasisese ehituskorralduse (eeskirja) puudumisest

5.Teha Kambja Vallavolikogule ettepanek arutada kontrolliaktides sisalduvat riigieelarveliste vahendite kasutamisel esinenud puuduste edaspidiseks vältimiseks.

6.Teha Kambja Vallavalitsusele ettepanekud;
A - vastavalt Kambja valla põhimääruse punktile 2.4.2.28 töötada välja ja esitada vallavolikogule kinnitamiseks valla ehituskorralduse eeskiri,
B - määrata kiriku ehitustööde omaniku järelvalveametnik, kellel on selleks üldehitustööde ja restaureerimistööde järelvalve litsents.

7.Teavitada käesoleva kontrollimise tulemustest Haridusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Tartu Maavalitsust.

8.Teha Haridusministeeriumile ja Tartu Maavalitsusele ettepanek arutada Kambja valla edasist finantseerimist Kambja Põhikooli ehitustegevuse lõpuleviimise aspektist. Arvestades riigieelarveliste investeeringute pingelisust võib ehitustegevus vahendite puuduse tõttu seiskuda. Kaitsmaks valmivat hoonekarpi ilmastiku mõjude eest, tuleb teha veel ehitustöid orienteeruvalt 1 mln krooni ulatuses.

Kalju Koha

Peakontrolör

Riigikontrolli kontrollaktid ja peakontrolör Kalju Koha otsus on ette loetud Kambja valla volikogus. Riigikontrolli materjalides puudustena esile toodud asjaolude sisuliste tekkepõhjuste kohta on öelnud oma kommentaarid ja selgitused vallavanem Ivar Tedrema.

Vallaleht nendib, et Riigikontrolli sensatsioonivaba otsus ja kontrollaktid on jäänud Eesti ajakirjanduses kõlapinnata. Sügise hakul Äripäeva veergudelt lendu läinud kahtlustused ja süüdistused Kambja valla aadressil pälvisid hoopis suuremat tähelepanu.Kambja Hoiu-laenuühistu ja laenude saamine
Kambja Hoiu-laenuühistu tegevus on asjatundjate hinnangul arvestataval tasemel

Eesti Vabariigis on hakatud viimasel ajal põllumajanduse finantsolukorra edendamisele kaasa aitamise eesmärgil maal asutama hoiu-laenuühistuid.

Arvestatavateks hoiu-laenuühistuteks on hetkel vabariigis Leie Hoiu-laenuühistu, Kambja Hoiu-laenuühistu, Kehtna Hoiu-laenuühistu ja vastloodud Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu Järvamaal.

Põllumajandusministeeriumi suhtumine tegutsevatesse krediidiühistutesse on positiivne ning selle kinnituseks oli Kambja Hoiu-laenuühistul võimalus saada laenuressurssi 400000 krooni aasta intressiga 13% alternatiivse põllumajanduse (mõiste selgitus artikli lõpus- toimetus) finantseerimiseks maal.

Antud laenu võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, talunikud ja väikeettevõtlusega tegelevad juriidilised isikud. Laenu saamise ja kasutamise võimalikest variantidest annab informatsiooni Enno Soodla (telefon 416461) ja Linda Sossi (telefon 449426).

Kevadtööde läbiviimiseks taotleb hoiu-laenuühistu põllumajandusministeeriumist laenukrediiti üks miljon krooni. Laenu soovijatel palume esitada kirjalik taotlus hoiu-laenuühistule hiljemalt 1. veebruariks 2000.

Kambja Hoiu-laenuühistul on seisuga 1. detsember 1999 54 liiget. Tegevuspiirkonnaks on Kambja vald ja temaga piirnevad teised omavalitsusüksuste haldusterritooriumid (nt Ülenurme vald, Nõo vald jne.)

Hoiu- laenuühistu põhilised tegevusalad:

 • oma liikmetele laenude andmine;
 • oma liikmete raha hoiustamine;
 • ülekannete ja väljamaksete sooritamine HLÜ peetavatelt hoiukontodelt;
 • klientide nõustamine majandustegevust ja tootmistegevust puudutavates küsimustes;
 • raamatupidamisalane nõustamine.
Isikud, kes soovivad astuda Kambja HLÜ liikmeks, saavad informatsiooni telefoni numbritel 416461, 449426, 416335 või tulla Kambja Vallamajja igal kolmapäev kell 16.30 kuni 19.

Soovime oma liikmetele meeldivat koostööd ja head millenniumiaastat.

Kambja HLÜ juhatus
* Kambja Hoiu- laenuühistu esimees Enno Soodla kardab, et mõiste “alternatiivne põllumajandus” võib jääda paljudele lugejatele kaugeks ja arusaamatuks. Tema hinnangul, mis arvestab Eoroopa Liidu põllumajandusalastele tõekspidamistega, võib pidada alternatiivseks põllumajanduseks kõike, mis ei ole seotud liha ja piima tootmisega. Niisiis, alternatiivseks põllumajanduse mõiste alla mahub marja- ja puuviljakasvatus, metsandus, puidu töötlemine, karusloomakasvatus, pagaritoodete valmistamine jne. Kui kambjalasel on ettevõtlikku meelt ja teotahet, peaks ta leidma äriidee, mille teostamiseks taotleda raha Hoiu-laenuühistult
Mälestame lahkunud kambjalasi

Surm? Kujutu kujutlus.
Veevool viib ära su näo.
Üle tumma ja tumeda jõe
tõuseb laginal lind.
Mida tean mina sest, elav,
ja kellelt ma küsin enam:
Kuidas sääl on?
Vaid varje
kõigest mäletab hing.

Doris Kareva

Valve Viljak
14.10.1929 - 12.10.1999, Aarike Hooldekodu

Karl Vään
14.10.1932 - 26.10.1999, Lalli

Liidia Junolainen
01.07.1938 - 03.11.1999, Kodijärve Hooldekodu

Uuno Erstu
17.09.1930 - 14.11.1999, Kammeri


Kambja lasteaed annab teada oma tegemistest
Rahvakalendri tähtpäevadest moodsa millenniumilapseni

Igal aastal on toimunud Kambja lasteaias sügisnäitus. Nii oli see ka käesoleval sügisel. Lapsed ja lastevanemad panid tööle oma fantaasia ning tegid puu- ja juurviljadest kompositsioone, mida kooliõpilased, õpetajad ja teisedki vallakodanikud uudistamas käisid.

Kambja lasteaia korraldatud sügisnäitus lõppes 14. oktoobril tänupüha tähistamisega: lapsed ja kasvatajad vaatasid videofilmi sellest, kuidas hariti maad, külvati- lõigati vilja ning lõpuks soe leib lauale pandi...

Peale filmi vaatamist toodi ka Kambja lasteaia köögiahjust lauale äsjaküpsetatud soe leib ja lapsed sõid seda hoopis teise, palju pühalikuma tundega.

Igal aastal on olnud Kambja lasteaias veel kombeks rühmades tähistada nii mardi- kui ka kadripäeva. Ülelasteaialiselt aga tähistati möödunud aastal mardipäeva, käesoleval aastal aga kadripäeva. Kadripäeva tähistamiseks valmistuti juba varakult: õpiti kadripäeva laule, tantse ja mänge. Mitu nädalat valmistati ette maske ja kaunistusi.

Kadripäeval tulid kõik rühmad lasteaia saali kokku ja kasvatajad rääkisid kadripäeva tähistamise rahvatraditsioonidest. Seejärel tantsiti, lauldi ja mängiti kuni Kadriema tõi lastele mandariine tänutäheks toreda esinemise eest.

Tulemas on jõulud ja Kambja lasteaiapere valmistub aasta tähtsaimateks pühadeks erilise hoole ja innuga: käib pingeline näidendite (kasvatajate ja laste oma eraldi) õppimine ning jõululaulude- salmide harjutamine.

Et Kambja lasteaed saaks edaspidigi lastele rõõmu valmistada, võiksid emmed- issid jõulupühade ja aastatuhande vahetusel tõsiselt mõelda millenniumilapse muretsemise peale, kelle sünniaastaks oleks aasta 2000. Oleks ju kena?

Malle Kortspärn
algusse

Vastsündinud vallakodanikud

BRITA UUS
sünd. 17.09.1999, Mäeküla

JASPAR PALLUM
sünd. 21.09.1999, Pangodi

KARL-MARKUS SANGERNEBO
sünd. 23.09.1999, Kambja

KAROLIN NÄKK
sünd. 10.10.1999, Kammeri

KERT-KRISTOFER EINALO
sünd. 17.10.1999, Paali

KARL-MARKKUS HIIEMÄE
sünd. 01.11.1999, Vana-Kuuste

LIISI EKHOLM
sünd. 04.11.1999, Kammeri

TAURI KANA
sünd. 29.10.1999, Ivaste

ÕNNEMARI SULE
sünd. 29.10.1999, KambjaSpordiVäljaAnne

Kambja valla ajalehe “Koduvald” kehakultuurilisa Detsember 1999

Tippsport

Tartu lahtistel B- klassi esivõistlustel judos (30. september- 1. oktoober) osales 9 Kambja judokat. Kaalukategooria –42 kg poiste tugevas konkurentsis näitas head maadlust Mart Ilves. III koht kahe Kohtla- Järve poisi järel annab tunnistust sellest, et meie vallast on välja kasvamas midagi enamat, kui lihtsalt üks spordiharrastaja. Tüdrukutest oli parim Marina Loomus- III koht. Viienda koha saavutas Tartu esivõistlustel Karin Helstein.

Lääne Virumaal B- klassi esivõistlustel 9. oktoobril osales 7 judokat Kambjast. Auhinnasaajate hulka mahtus vaid Marina Loomus (III koht). Viiendat- kuuendat kohta jagasid Kerli Kulberg ja Mariann Rebane. Mart Ilvese seitsmenda kohaga võis jääda samuti rahule.

Võrus peeti 23. 24. oktoobril selle aasta tähtsaim võistlus judo B- vanuseklassi poistele ja tüdrukutele- selgitati Eesti meistrid.

Nendel võistlustel leidis kinnitust tõsiasi, et ükskord kannab aastatepikkune töö ka vilja. Kambja Spordiklubil on nüüd olemas esimene Eesti meister judos- Marina Loomusel õnnestus võita oma kehakaalu alatine rivaal, Narva tütarlaps Tatjana Bragina. Oma positiivseid emotsioone väljendasid värske võitja, võistkonnakaaslased ja treener- oli pisaraid, oli naeru.

Eesti meistrivõistlustel osalesid ka Mariann Rebane (4. koht), Karin Helstein (5. koht) ja Mart Ilves.

Tartu Do klubi korraldas 21. novembril Eesti seni suurima osavõtjaskonnaga laste judopäeva. Viies vanuseklassis ja 47. kehakaalus osales kokku 394 judokat Eestist, Lätist, Leedust, Soomest.

Kambja Spordiklubi oli esindatud 11 võistlejaga. Pika võistluspäeva lõppedes jätkus auhinnakohti meilegi: Marina loomus I, Kairi Kähr II, Karin Helstein II, Mariann Rebane ja Martiina Tiideberg 5. koht, Mart Ilves 7. koht.

27. novembril võistlesid 9 parimat Kambja judokat Soomes Kuovolos rahvusvahelisel judoturniiril. Võistlushooaja lõpetame 11. detsembril kuuenda Kambja judoturniiriga, kuhu ootame ka külalisvõistlejaid teistest judoklubidest.

Anne Välja
algusse
Vallasport

Valla korvpalliturniir toimus 24. oktoobril, osales kolm võistkonda. I koha saavutasid Kambja mehed- võistkonna resultatiivseim mängija Roland Pärli tõi võistkonnale kokku 54 punkti.

II koha sai võistkond Kambja noored, kus olid resultatiivsemad mängijad Paavo Kiuru ja Kurmet Paidra. (kumbki 27 punkti). III koht läks Kammeri korvpalluritele- kõige täpsem korvikütt oli Saamu Näkk (24 p).

Kambja valla korvpallimeeskond võistleb sel aastal veel kahel suuremal turniiril: Tartumaa V sügismängudel ja turniiril Tartumaa meister.

Traditsiooniline perepäev- isadepäev korraldati Kambja spordihoones 14. novembril.

Ühiselt veedetud tundide sisse mahtus kohtumine Eesti ühe suurima tuletikuetiketikogu omaniku Jaak Toomisega. Korraldati soengu- ja tantsukonkurss, pakuti sportlikku ja seltskondlikku tegevust nii väikestele kui suurtele. Iga perepäeval osalenu võis näitusele tuua oma lapsepõlve lemmikmänguasja ja osaleda miniloteriil.

Auhinnalaua katsid Kambja vallavalitsus ja sponsorid. Perepäeva mitmekülgsuse eest hoolitsesid Marika Lehiste, Katre Pind, Peep rannik, Toivo Ärtis.

Aitäh korraldajatele, aitäh osalejatele!

Anne Välja
algusse
Koolispordist

1.oktoobril toimus Lähtel maastikuteatejooks. Kambja Põhikool oli esindatud 3 võistkonnaga. Võistkonda kuulus 4 poissi ja 4 tüdrukut. Kõige paremini õnnestus teatejooks 8.- 9. klassi õpilastel.

8.oktoobril korraldas Vastse- Kuuste kool orienteerumisvõistluse. Kuuste ja Kambja kooli lastest tulid kolme parema hulka: D- vanuseklassis Agnes Ärmpalu, Liisa Unt, Mihkel Palk, Halar Punnison; C- vanuseklassis: Hannela Viigi, Maire Perli, Karmo Käärst, Hannes Brikkel; B- vanuseklassis: Marina Loomus, Rauno Lints, Jaanus Brikkel

2.novembril osalesid 4.- 5. klassi õpilased Tartu maakonna rahvastepalli alagrupimängudel. Tüdrukud saavutasid II koha ja said õiguse võistelda finaalvõistlustel 8. detsembril Tõrvandis.

5.novembril viisime läbi III jalgrattakrossi. Osalejaid oli sel korral 14. Vanuseklasside parimad olid Mihkel Palk, Kätlin Päkk, Margus Pärn, Mariann Rebane, Einar Loomus, Mairit Paidra.

9.novembril pandi alus Kambja valla koolinoorte korvpalliturniirile. I koha saavutasid Kambja Põhikooli õpilased. Võistkonna parim mängija oli Oliver Ots. II koht Kuuste Põhikoolile, parim mängija Rauno Lints; III koht Kammeri Eriinternaatkoolile, võistkonna parim Heino Nuuma. Kuna Kuuste koolil puudub korvpallisaal, siis ootame tublisid Kuuste korvpallipoisse harjutama Kambja spordihoonesse.

Anne Välja
algusse

Eriolümpia korvpalliturniir Kammeri Eriinternaatkoolis

17. oktoobril toimus Kammeri Eriinternaatkoolis Eriolümpia kümnendale aastapäevale pühendatud korvpalliturniir.

Osa võtsid 9 puuetega laste võistkonda Eestimaa eri paigust: Tartust Kroonuaia Kool ja Hiie Kool, Tartumaalt Kammeri EIK, Viljandimaalt Lahmuse EIK, Harjumaalt Kosejõe Kool, Lääne- Virumaalt Vaeküla kool, Jõgevamaalt Kiigemetsa Kool, Saaremaalt Kallemäe Kool ja Tallinnast Puuetega Noorte Õppekeskus “Juks”.

Korvpalliturniir sai alguse Kambja spordihoones, Võistlused avas Eriolümpia peadirektriss Laive Poska. Kambja vallaja spordihoone meenetega pidas võistkondi meeles Anne Välja.

Suure osavõtjate arvu ja lühikese turniiri läbiviimise aja tõttu tuli kasutada sellist süsteemi, kus kaotajal tuli hakata mõtlema kojuminekule. Saaremaalt võistlustele tulnud Kallemäe kool saigi selle osaliseks. Kahju on, et hommikul kell neli välja sõitnud võistkond sai mängida ainult ühe mängu. Edaspidi tuleks võistlused korraldada kohas, kus on kaks mänguplatsi või teha turniir kahel päeval.

Väljakul mõistis õigust Madis Kuke kohtunike brigaad. Esimesed kohtumised kulgesid ühepoolselt. Põnevaks läks poolfinaalides. Sellel aastal tuli Eriolümpia korvpalliturniiril esikohale Tartu Hiie Kool. Teiseks jäi Lahmuse kool ja kolmandaks Kosejõe kool. Kammeri koolil ei läinud sellel aastal nii hästi kui mullu- siis saavutati esikoht. Tänavu tuli leppida neljanda kohaga.

Palju elevust tekitas sopsuvõistlus. Igast koolist oli esindatud kolm võistlejat. Selles võistluses läksid kõik kolm kohta Kammeri koolile- esikoha saavutas Rainer Kikkas.

Ära märkimata ei saa jätta Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse “Juks” mehist osavõttu, kes osalesid Eriolümpia korvpalliturniiril esmakordselt. Hea oli näha, et visa treeningutulemusena on suudetud panna nii raske puudega noored korvpalli mängima. Siit ka üks põhimõtetest- tähtis ei ole võit vaid osavõtt.

Päev lõppes Kammeri koolis sündmusi kajastava videofilmi ja Kollomi peretsirkuse etenduse vaatamise ning autasustamisega. Eriolümpia peadirektrissi Laive Poska ja koolide esindajate arvates oli üritus igati kordaläinud.

Mare Nugin
algusse

Kuuste lapsed teist korda Kavilda matkamängul

Kui saime kutse Kavilda matkamängule, olid eelmisel aastal samal üritusel käinud rõõmuga nõus minema. Ka uusi huvilisi tuli juurde.

2. oktoobri varahommikul oli karta, et matkamängust ei tule midagi välja, sest vihma sadas nagu oavarrest. Aga kui me rongiga Tartusse jõudsime, tuli ainult peenikest seenevihma.

Meil tuli kõndida Kaitseliidu maja juurde, kust väljus buss Puhja. Sinna jõudes panime oma asjad kooli suurde võimlasse ja läksime sööma. Seejärel oli range kontroll, kus vaadati, kas kõik matkaks vajalikud asjad on olemas. Siis tuli minna otse starti, kus kõik võistkonnad said kaardi ja marsruudi kirjelduse.

Kontrollpunkte oli palju. Mõnes punktis tuli kaua järjekorras oodata, millal eesliikujad oma ülesandega valmis saavad. Ühes kohas tegime “pommi” kahjutuks ja ehitasime vesiveskit. Järgmises andsime esmaabi. Veel pidime metsa alla peidetud asju otsima, köiel turnima, lõket tegema, õhupüssiga märki laskma ja seljakotti pakkima. Kenasti õnnestus meil ka asimuudi määramine.

Seljakoti pakkimine jäi meie viimaseks ülesandeks, kuigi üks kontrollpunkt (telgi püstitamine ) pidi veel olema. Paraku ei edenenud matkamäng loodetud tempos ja vahepeal oli suur pime kätte jõudnud. Pool tunnikest ootasime teeservas bussi, mis viis meid Puhja tagasi.

Umbes 18 kilomeetrit matkarada oli seljataga ja kosutav õhtusöök kulus marjaks ära. Ega nälg väga piinav olnudki, sest lõunasöögiks pakuti metsas rammusat suppi ja saiakest.

Veel hilja õhtulgi oli paljudel energiat tantsimiseks, ka mütsus korvpall saalis peaaegu südaööni. Disko vaheajal toimus ka matkamängus osalenute autasustamine.

Hommikusöögi järel vaadati üle rühmade matkapäevikud ja kiideti paremaid.

Peagi tõid bussid meid jälle Tartusse tagasi ja põnev nädalalõpp oligi möödas.

Meie kooli esindasid matkamängul Halja Silm, Riin Palumets, Kermo Käärst, Anari Snetkov ja Margus Kanep, innustas õpetaja Kaido Mark.

Riin Palumets,
6. klassi õpilane

Õnnitlused eakatele sünnipäevalastele
novembris

02.11 Johannes Huul Kodijärve 86.
20.11 Armilde Tart Reolasoo 81.
05.11 Aurelie Rähni Vana-Kuuste 80.
07.11 Edgar Tartu Kaatsi 75.
14.11 Leonhard Leib Ivaste 75.
06.11 Silvia Timmusk Kambja 75.
27.11 Rudolf Tartes Paali 70.
21.11 Leida Rattas Kambja 65.
25.11 Ants Avamägi Virulase 65.
25.11 Salme Sada Kodijärve 65.
07.11 Virve Maidla Rebase 60.
03.11 Helgi Laul Suure-Kambja 60.
22.11 Imant Akmentin Pulli 60.
23.11 Urve Niilo Aakaru 60.
23.11 Peeter Maiste Pangodi 60.

detsembris

13.12 Ida Ilves Pulli 89.
08.12 Linda Sauter Tatra 88.
24.12 Elisabeth Ojaste Pangodi 88.
25.12 Hilda Tammemets Vana-Kuuste 87.
07.12 Meeta Kährimann Madise 85.
10.12 Magda-Leeni Jaanimägi Ivaste 85.
17.12 Leida Kõrkjas Kullaga 85.
22.12 Johanna Kupper Rebase 83.
07.12 Leida-Johanna Paal Tatra 81.
12.12 Aino-Rosine Kutsar Sipe 81.
23.12 Ehalaine Kondike Kambja 70.
23.12 Evald Müller Kaatsi 70.
01.12 Evi Meiel Pulli 65.
25.12 Hillar Petolai Visnapuu 65.
04.12 Eha Rossmann Sirvaku 60.
13.12 Tiiu Tammeorg Kambja 60.
21.12 Vaike Luik Pulli 60.
23.12 Lea Laanesaar Kambja 60.

Aeg juustesse toob halli
ja näkku künnab eluvaod.
Ent läinud aastaist hetked kallid
on hindamatud meie jaoks.
Ei nukraks tee Sind sügishallad,
kui kevadet Sa hinges kannad.

Tugevat tervist, õnne, jõulurahu südamesse ja hinge ning kaunist uut aastat soovivad

Kambja vallavalitsus ja vallavolikogu.

Armas Endla Langel!

Me seisame põneva sündmuse lävel: aastatuhat vahetub. Kui lühikese viivuna tundub selle juures inimese eluiga! Ja ometi - kui palju on võimalik selle lühikese eluea jooksul korda saata, teha ise ning tuua rõõmu ja rahulolu teistele.

Suur Saatus on olnud õiglane ning kinkinud meile kõikide tänapäeva murede kõrval ka õnne kohtuda selliste inimestega, kes oskavad meid rikastada ja rõõmustada. Sina oled üks nendest.

Me oleme Sulle tänulikud, et oled olnud ikka nii lahke, leebe ja abivalmis, et Sul on jätkunud indu ja energiat ikka ja jälle meid kodukandi ajalooga tutvustada ning meiegi hinge teadmisjanu külvata. Sinu elutöö noorte kasvatamisel ja kultuuri viljelemisel on olnud väga mahukas.

Nüüd, suurte sündmuste lävel tahan Sulle kõikide Sinu õpilaste, sõprade, kolleegide ja austajate ning ka vallavalitsuse ja volikogu nimel öelda suure aitäh ning soovida, et Sul jätkuks ikka seda tuld, mis on kandnud Sind kõik need aastad ja et - nagu laulusalm ütleb- elu keerulistel teedel ka süda kindlalt vastu peaks.

Kõike-kõike head Sulle

Heli Jaamets
algusse
Pidu! Pidu! Pidu!

“Ääh, pidu või midagi!”

Poeseinal rippuv kuulutus, mis rahvast Kuustesse kohviõhtule kutsus, ei tekitanud erilisi emotsioone. Kes see ikka viitsib end tugitoolist ja telerist lahti rebida ja läbi lobjaka ja kottpimeda öö koolimajja vantsida?! Ja mis seal tehagi on – kümmekond saali peale laiali pudenenud inimest ja makk, mis mängib enamuse ajast omasoodu, sest bänd tahab ju ka puhata! Õigus, puhvet on ka veel…

“Vohh, kus oli alles pidu! Ja ei mingit igavust!”

Esimesed kohmetushetked said täidetud pisut suurema tähelepanuga kohvi ja võileibade vastu, edasi tuli aga puzzle kokkupanek, viktoriin, mängud ning õnneloos tantsu- ja veinikastmes. Nalja ja naeru oli laeni. Juhani esitatud pantomiim hädavaresest oli nii tõetruu, et äraarvamisega ei tekkinud mingeid raskusi. Esimest korda tuli meelde kella vaadata siis, kui ansambel lõpetas – kell oli kolm! Ema õpetussõnad – korralikul naisterahval, kes ei taha, et teda peo luuaks nimetatakse, ei sobi jääda peo lõpuni – läksid hoopis meelest.

Vaatamata sellele, et kiidusõnu ikka vaikselt ja personaalselt öeldi ning ðokolaadigi kingiti, tahan kohviõhtu korraldajate nimed avalikkuse ette tuua:

Edda Lints – õhtu hing ja mootor,

Heli Nemvalts ja Anne Palumets – ideegeneraatorid,

Eha Alliksaar, Tiiu Sumberg ja Liidia Piir – tugigrupp.

Olgu teil ikka tervist ja tahtmist organiseerida, küll pidulisi leidub!

Õhtu õnnestumisele aitasid kaasa Sirje Sakur, Juhan Sakur, Märt Jaamets, Margus Kriiva ja Peeter Ruuge. Kahtlustan, et ka Kambja Laulu- ja Mänguseltsi hea käsi oli siin mängus.

Ja ega iseennast ning teisigi pidulisi või kiitmata jätta: hea, et jätkus ikka mõistust pidusse minna ja jõudu hommikuni tantsida!

“Õnneloosiga võidetud seebiga pesen end homme, praegu lihtsalt ei jõua,” oli viimane mõte, mis peast läbi käis, kui tantsust vaevatuna voodisse vajusin.

Peo Luud

Üleskutse

Julma sõja tõttu Tðetðeenias on paljud inimesed jätnud maha oma kodud ja põgenenud pommirahe alt naaberriiki Inguððiasse. Praeguseks hetkeks on põgenikke juba üle 250 000 ja nende arv üha kasvab. Inguððia, kus elab üksnes 300 000 inimest, pole võimeline sõjapõgenike eest hoolitsema ning algava talve tõttu on põgenike, kellest enamuse moodustavad naised, lapsed ja vanurid, olukord katastroofiline. Neil pole piisavalt eluasemeid, toitu ega talveriideid. Ainuke lootus on saada abi välisriikidest. Rahvusvahelisel üldsusel on moraalne kohustus neid inimesi aidata.

Põgenike olukorra leevendamiseks on moodustatud initsiatiivgrupp, kelle ülesandeks on koguda Eestis inimestelt raha sõjapõgenike abistamiseks. Kogutud raha eest ostetakse Gruusiast riideid ja toiduaineid ning saadetakse need põgenikelaagritesse Inguððias. Raha kogumise kampaania algab esmaspäeval, 6. detsembril ja kestab kuni 26. detsembrini. Nii jõuab abi põgenikele Eesti rahva uusaastakingitusena.

Igaühel, kes on huvitatud sõjapõgenike abistamisest, on võimalus anda oma võimetekohane panus. Annetusi saab teha arvele Eesti Caritas 10220003350019.

Lähipäevil paneb initsiatiivgrupp üles korjanduskarbid üle kogu vabariigi. Iga kogutud kroon on väärtuslik. Samuti kutsutakse kõiki organisatsioone ja üksikisikuid, kes soovivad kampaania käigule kaasa aidata, liituma initsiatiivgrupiga.

Tðetðeenia põgenike abistamise initsiatiivgrupp:

Andres Herkel,  Maarika Kõiv, Toomas Kümmel, Tiina Limberg, Lagle Parek, Anders Urbel ja Marko Urm.

Lähem info tel:
27 475 818 Anders Urbel
256 492 360 Lagle Parek
e-mail:
murm@ut.ee Marko Urm
lagle.parek@mail.ee Lagle Parek


Laul ja luule vallamaja saalis

Kambja segakoor võõrustas 20. novembril oma 205. aastapäeva puhul peetud peoõhtul Võru nimekat segakoori Tervis.

Pärast kahe koori ühiskontserti astus lauljate ette Forseliuse Seltsi tegevesimees Madis Linnamägi, kes tunnustas parimaid laulukultuuri edendajaid Kambja laulukoori 200. aastapäeva puhul asutatud pronksist mälestusmedaliga.

Medali pälvinute seas oli ka Kambja lasteaia kasvataja Anu Ird, kelle tööka hoole all tegutsevad juba teist aastat Kambja kooli laste- ja mudilaskoor.

Tartlane Jaan Aitaja, keda kambjalased teavad Kambja näiteringi juhendajana, esitas 3. detsembril vallamaja saalis Marie Underi luulet.

Jaan Aitaja poolt kokku seatud ja sobiva makimuusikaga kujundatud luulekava kestis vaheajata poolteist tundi. Underi mõtteerk luule ja selle hea esitus lummas vallamaja saali kogunenud nappi publikut.

Luuleõhtu korraldamisel oli kõige suuremaks vaevanägijaks raamatukogu juhataja Vaiki Agarmaa.

Toivo Ärtis
algusse

Koolituspäevad “Inimressurss- võti tulevikku”
Tartu Maavalitsuse toetusel viis Kuustes elav ja Tartus sotsiaaltööd tegev Ly Brikkel Kambja vallas läbi viia 4 perevägivallale pühendatud koolituspäeva. Iga päev sisaldas 2 tundi teoreetilist loengut ja 3 tundi praktilist eneseabitööd. Koolitus ja õppematerjalid olid tasuta. Koolituspäeva juurde kuulus kohvilaud ja seegi oli tasuta.
Kuuste koolimajas ja Kambja vallamajas toimunud õppepäevade teemadeks pakkus Ly Brikkel “Vägivalla uurimine. Vägivald rikub meie inimreaalsust" ning “Perevägivald. Seksuaalne vägivald.”
"Kodanikuühiskonna teemal on hakatud Eestis järjest enam arutlema. Räägitakse demokraatiast, elukvaliteedi tõstmisest jms. Tõsi on see, et maainimest jätavad need sõnad ükskõikseks. Maal on olud järjest halvenenud, mis on kaasa toonud depressiooni, abitust, lootusetust ja varjatud vägivalda," arutleb Ly Brikkel. "Vägivalla kogemuse olemus seisneb selles, et teine inimolend või riigivõim kasutab tahtlikult meie vastu jõudu niisugusel moel, et see hävitab meie sotsiaalse reaalsuse tähenduslikkuse ja “headuse”."
Ly Brikkeli eesmärk oli aidata õppepäevadel neid, kes on kaotanud usu, et maailm on heatahtlik. "Olemaks täisväärtuslik ühiskonna liige, peame oma sisimas kandma lapseusku, et maailm on heatahtlik, tähenduslik ja mina olen väärtuslik," arvab Ly Brikkel.
Ajaleht Koduvald vabandab Ly Brikkeli ees, et meie ilmumistsükkel venis algul arvatust pikemaks, mistõttu eelinfona mõeldud materjal aegus.
Toivo Ärtis
algusse


Toimetus ootab lugejailt kaastöid: uudiseid, sõnumeid, fotosid, teateid, arvamusi, küsimusi, kodu-uurimusi, omaloomingut…
Peatoimetaja Toivo Ärtis (tel. 416 457)
Toimkond: Hella Sule, Kaido Mark, Peeter Ruuge, Tiiu Laane, Kaari Helstein, Sulev Kaasik. Toimetuse postiaadress: 62001 Kambja sjk., nõudmiseni või e-post toivo@kambja.edu.ee Trükk: OÜ Tartumaa, trükitud 900 eksemplari.

Võrguväljaanne: http://www.kambja.ee/

Vallavalitsemine Koolileht Oli kord